Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Serwis obywatelski - Get up, stand up

Pół miliarda zł dla organizacji pozarządowych. Startuje nowy program

W poniedziałek ruszył pierwszy konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO. To pierwszy tak nowoczesny i uniwersalny program dla organizacji pozarządowych. Granty będą mogły być przeznaczone na rozwój kadr, zakup sprzętu czy remont siedziby oraz na realizację codziennej systematycznej pracy w organizacjach. Czytaj całość

Wypisanie artykułów z listy: Kategoria: Get up, stand up Globalnie

Pamiętamy o 19 grudnia - akcja w obronie praw człowieka na Białorusi

19 grudnia 2012 roku miną dwa lata od krwawego ataku reżimu Aleksandra Łukaszenki na pokojową demonstrację w Mińsku. Na Pl. Zamkowym w Warszawie od godz. 17:00 białoruscy działacze z Warszawy, organizacja "Europejska Białoruś", bliscy więźniów politycznych na Białorusi oraz Amnesty International zorganizują akcję solidarności z represjonowanymi osobami w tym kraju.

Watchdogi na straży praw człowieka

Co roku 10 grudnia w rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (w 1948 r.) obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki; prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo wolności opinii i jej wyrażania to tylko niektóre z zapisanych w Deklaracji praw, których przestrzegania pilnują m.in. organizacje strażnicze.

Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej apeluje do premiera

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka 32 organizacje Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej wystąpiły z oficjalnym listem do Donalda Tuska o wsparcie dla pilnych i niezbędnych zmian w polskiej oświacie związanych z przestrzeganiem praw człowieka.

Dzień Praw Człowieka i Światowej Solidarności z Tybetem

10 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W związku z samospaleniami w Tybecie, w Warszawie 10 grudnia o godz. 18.00 na Placu Zamkowym demonstrację organizuje Społeczność Tybetańska w Polsce.

Polska podpisze Konwencję o przemocy wobec kobiet

Dzisiejsza uchwała Rady Ministrów dotycząca podpisania Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej to pozytywny krok - ocenia Amnesty International.

Przedświąteczny szał w chińskich fabrykach zabawek – nawet 200 nadgodzin w miesiącu!

Tak jak w Polsce, w chińskich fabrykach Mattel panuje już przedświąteczny szał – nie chodzi jednak o zakupową gorączkę, ale wyczerpujące nadgodziny sięgające 200 miesięcznie, aby sprostać wymogom koncernu. Wyślij list do Prezesa Mattel i poproś go, aby doprowadził do polepszenia warunków pracy w swoich fabrykach.

III sektor a różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn

Kobiety spotykają się z trudnościami w swoim miejscu pracy od wielu lat. Walka o bycie wysłuchanym i odegranie znaczącej roli w pokoju narad to codzienność, natomiast równość wynagrodzenia to wciąż sprawa odległa. Także w III sektorze – podobnie jak w wielu innych – dalej pokutuje przestarzałe spojrzenie na wartość kobiet w pracy.

Kondycja 2012: Siła robocza organizacji

Zarząd, pozostali członkowie, płatni pracownicy? Kto jest motorem napędowym organizacji pozarządowych w Polsce? Kto odgrywa najważniejszą rolę w ich codziennym funkcjonowaniu? Portal ngo.pl prezentuje kolejne fakty na temat kondycji polskiego sektora pozarządowego w 2012 roku.

Informacja (nie) publiczna

Urzędy samorządowe utrudniają obywatelom dostęp do ważnych informacji – wynika z eksperymentu przeprowadzonego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Międzynarodowy Dzień Tolerancji (ang. International Day of Tolerance) - święto obchodzone corocznie 16 listopada, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 51/95 z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości narodowej.

Po prezydenckim Forum Debaty Publicznej o konsultacjach społecznych

6 listopada odbyło się kolejne spotkanie Prezydenckiego Forum Debaty Publicznej w obszarze tematycznym "Samorząd Terytorialny dla Polski", zatytułowane „Cele, granice, metody i koszty lokalnych konsultacji społecznych”, współorganizowane przez partnerów projektu Decydujmy Razem. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem dyskusji, która miała miejsce w trakcie tego spotkania oraz ze zbiorem tekstów przygotowanych z tej okazji.

Sześć dni – i wystarczy

W Padwie we Włoszech tamtejsza diecezja zorganizowała największą w kraju kampanię przeciwko handlowi w niedzielę. We wszystkich kościołach wierni podpisują deklarację, w której zobowiązują się do rezygnacji z zakupów w tym dniu.

Co dalej z konsultacjami?

Prezydent chce zwiększyć udział obywateli w sprawowaniu władzy na szczeblu lokalnym. O to, jak zwiększyć rolę konsultacji społecznych, zapytał przedstawicieli samorządów oraz III sektora.

Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem

Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem (ang. International Day Against Fascism and Antisemitism) – święto obchodzone corocznie 9 listopada, na arenie międzynarodowej od 1989 roku, upamiętniające pogrom Żydów w hitlerowskich Niemczech podczas nocy kryształowej.

Gorąco w Komisji Trójstronnej

Roczne urlopy macierzyńskie, wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy do 12 miesięcy i program "Mieszkanie dla Młodych" - o tych propozycjach z drugiego expose premiera Donalda Tuska dyskutowano podczas obrad Komisji Trójstronnej w Warszawie 5 listopada. Rząd, związki zawodowe i pracodawcy nie doszli do porozumienia.

Brakuje mieszkań? Zająć pustostany!

Francuska minister mieszkalnictwa Cécile Duflot rozważa wprowadzenie rekwizycji pustostanów w celu rozwiązania problemu mieszkaniowego.

Wyobraź sobie… świat bez żywności

"Każdy 10% wzrost globalnych cen żywności jest równoznaczny ze 100% wzrostem antyrządowych wystąpień" – czytamy w jednym z ostatnich raportów Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Polak nie ciekaw, na co idą miliony

Tylko 10 proc. mieszkańców brało udział w jakichkolwiek konsultacjach w swoich gminach

Jak skutecznie wspierać ukraińskie społeczeństwo obywatelskie

Czy organizacje pozarządowe na Ukrainie będą w stanie skutecznie bronić praw i wolności obywatelskich? Jakie są ich słabe i mocne strony? Jak mądrze i skutecznie je wspierać, tak by zachowały swą wiarygodność w środowisku lokalnym i przemawiały wspólnym głosem, słyszalnym na skalę kraju?

Europejski Rok Obywateli: poznaj swoje prawa!

Parlament Europejski ustanowił rok 2013 Europejskim Rokiem Obywateli. Posłowie mają nadzieję, że dzięki temu wzrośnie świadomość praw związanych z europejskim obywatelstwem. Przez cały rok organizowane będą akcje wyjaśniające prawa, jakie przysługują obywatelom, którzy decydują się studiować, pracować, zakładać biznes lub planują otrzymywać emeryturę w innym państwie członkowskim.