Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Tadeusz Buraczewski
(ostatnie artykuły autora)

ur. w I-szej połowie ub. wieku w Tykocinie. Zwolennik logiki realizmu satyryczno - publicystycznego jak i zamordyzmu ośw...

Zabierz głos, poprzyj i podpisz list otwarty

Opublikowano: 15.01.2007r.

Jaja jajami, ale czas na ideolo. Nasza gazeta wyrasta bardzo jednoznacznie z pewnej postawy społecznej i systemu wartości. Składnikiem tychże jest zdecydowanie niepoprawne myślenie, że trzeba być aktywnym, zabierać głos i wpływać na rzeczywistość.
Podpisz list otwarty w sprawie tzw. DRM, czyli cyfrowych systemów ograniczania dostępu do dóbr kultury.

Świat, który legalizuje proponowana nowelizacja, to świat w którym piosenkę można odsłuchać tylko na jednym odtwarzaczu, zakupiony film sam skasuje się po kilku miesiącach, programu telewizyjnego nie da się nagrać na wideo, a pożyczenie książki koledze będzie przestępstwem, za które grozi więzienie.To z listu otwartego przeciwko DRM (Digital Rights Management) . Rzecz dotyczy skrajnie restrykcyjnych przepisów dotyczących cyfrowych systemów ograniczania dostępu do dóbr kultury. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat i zaprotestować przeciwko pomysłom ograniczającym dostęp do dóbr kultury zarejestrowanych w formie elektronicznej – wejdź tutajPetycja na rzecz wysokiej jakości usług publicznych dostępnych dla wszystkich

Usługi publiczne są elementem kluczowym dla społecznej, ekonomicznej i regionalnej spójności w Europie. Usługi te muszą być wysokiej jakości i muszą być dostępne dla każdego. Do chwili obecnej jedynymi opcjami zaproponowanymi na rzecz rozwoju usług publicznych są prywatyzacja i liberalizacja (szczególnie w takich sektorach jak energetyka, poczta i telekomunikacja). Nadszedł czas znalezienia innych rozwiązań!

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat i zabrać głos – wejdź tutaj
Autor

obrazek

Newsowiec
(ostatnie artykuły autora)