Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Widziane z Gdańska: Gdańskie Święto Wojska Polskiego – 14 sierpnia 2019 roku

Opublikowano: 14.08.2019r.

Maciej Żakiewicz był dzisiaj na Gdańskim Święcie Wojska Polskiego.

 

Widziane z Gdańska

Gdańskie Święto Wojska Polskiego – 14 sierpnia 2019 roku

 

 

Rok wcześniej stałem ze śp. pułkownikiem Tadeuszem Plutą, prezesem Związku Piłsudczyków Okręgu Gdańskiego i członkami Związku przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego na zbiegu ulicy Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w Gdańsku-Wrzeszczu. Wśród zebranych był obecny prezydent miasta Gdańska Paweł Adamowicz, za młodzieńczą pamięcią naszej wspólnej pracy przy badaniach grobu Jana Heweliusza prowadzonych przez prof. Andrzeja Zbierskiego w kościele św. Katarzyny w roku 1986 uścisnęliśmy sobie dłoń. Po uroczystości podszedłem do obecnego tam Tadeusza Fiszbacha, sygnatariusza porozumień sierpniowych 1980 roku. Tadeusz Fiszbach, jako wiekowy człowiek, powiedział w pewnej chwili, nawiązując do wyczuwanej napiętej sytuacji w społeczeństwie Aby kogoś nie skrzywdzić?

Minął rok, 13 stycznia 2019 roku społecznością Gdańska wstrząsnęła tragiczna śmierć prezydenta miasta. Żyjąc na co dzień w społeczeństwie deficytowym i konsumpcyjnym, doświadczamy nienawiści, która wraz ze słowami przechodzi często w destrukcyjny czyn.

14 sierpnia 2019 roku, cztery lata po powstaniu Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków, na Święto Wojska Polskiego, przy pomniku Józefa Piłsudskiego zapraszał dowódca garnizonu gdańskiego podpułkownik Piotr Piątkowski. Uroczystość przebiegała w przededniu 99-rocznicy Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, której wygrana miała zasadnicze znaczenie dla całej architektury odrodzonej w 1918 roku państwowości polskiej. Cała uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 9.00 w kościele garnizonowym pod wezwaniem Matki Odkupiciela w Gdańsku-Wrzeszczu, którą odprawił nowo mianowany kapelan ks. ppłk Wiesław Okoń.

O godzinie 10.30 w obecności kompanii z 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej,  orkiestry wojskowej oraz oficerów i kombatantów oraz gdańszczan, przywitał przedstawicieli władzy wojewódzkiej i samorządowej dowódca garnizonu. W przemowie wspominał tradycję Święta Wojska Polskiego w dobie nowożytnej. Po nim głos zabrał komandor w stanie spoczynku Roman Rakowski kombatant walk z II wojny światowej, wspominając przedwojenną tradycję dnia Wojska Polskiego, która próbowano w wojsku utrzymać jeszcze do 1947 roku. W tradycji Polski Ludowej dzień Ludowego Wojska Polskiego ostatecznie przeniesiono na październik, data pierwszych walk na Białorusi  dywizji im T. Kościuszki armii Berlinga z wojskami hitlerowskimi. Politycznie wiążąc go z tradycją Wschodnią.

Następny mówca poinformował zebranych o wybiciu okolicznościowej monety przez NBP z okazji 100-lecia flagi narodowej. Monety otrzymali następnie przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz wybrane instytucje. Po krótkiej modlitwie ks. Wiesława Okonia odczytano apel poległych, kompania 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej oddała salwy honorowe. Delegacje służb mundurowych, które w społeczeństwach obywatelskich tradycyjnie są apolityczne, i organizacji społecznych oraz kombatanckich złożyły wiązanki i naręcza kwiatów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie gospodarze dzisiejszego spotkania podziękowali wszystkim obecnym jak również prezydentowi Gdańska Aleksandrze Dulkiewicz i magistratowi za współorganizowanie uroczystości.

Po godzinie 11.30 miał miejsce poczęstunek w pobliskiej kawiarni Klubu ŻAK.

14 sierpnia 2019 roku,Święto Wojska Polskiego w Gdańsku pod pomnikiem J. Piłsudskiego. Pierwszy z lewej prezes Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków płk. Andrzej Adamczyk, w środku dowódca garnizonu Gdańsk ppłk Piotr Piątkowski. Fot. Maciej Żakiewicz