Rumia: 1,5 miliona do dyspozycji mieszkańców. Ruszyło składanie wniosków do BO 2020

Opublikowano: 02.04.2019r.

Rozpoczęła się szósta edycja Budżetu Obywatelskiego w Rumi, realizowanego w formule metropolitalnej. W terminie od 1 do 30 kwietnia każdy mieszkaniec miasta może złożyć projekt własnego autorstwa. Warto pamiętać, że zasady przedsięwzięcia, w porównaniu do minionych lat, uległy zmianom.

Zwiększenie maksymalnej wartości projektów inwestycyjnych, ograniczenie liczby tzw. projektów szkolnych oraz papierowe karty do głosowania – to najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone w rumskim BO 2020. Modyfikacje regulaminu mają spowodować m.in. wzrost zainteresowania przedsięwzięciem.

– Papierowe karty do głosowania mają być uzupełnieniem formy elektronicznej. Dzięki temu osoby, którym głosowanie internetowe sprawia pewne trudności, będą mogły przyjść do miejskich jednostek i tam w tradycyjnej formie oddać głos – wyjaśnia Ariel Sinicki, przewodniczący rady miejskiej.

Największe modyfikacje dotyczą zapisów związanych z projektami inwestycyjnymi. Ze względu na rosnące ceny robót i materiałów budowlanych, maksymalna wartość tych projektów została zwiększona z 250 do 300 tysięcy złotych. Ponadto w wyjątkowych przypadkach maksymalny czas realizacji zadań może zostać wydłużony z 12 do 24 miesięcy.

– Czasem zdarzało się, że z przyczyn niezależnych od miasta, nie było możliwe zrealizowanie poszczególnych inwestycji w ciągu jednego roku. Mieliśmy już kilka takich przypadków, stąd wynikała konieczność zamieszczenia tego zapisu – uzupełnia przewodniczący rady miejskiej.

Istotną zmianą jest również ograniczenie liczby inwestycji realizowanych na terenie placówek edukacyjnych do jednej rocznie. Oznacza to, że podczas każdej edycji BO w Rumi, do realizacji zostanie przeznaczony tylko ten projekt szkolny, który uzyska najwięcej głosów. Ponadto, placówka edukacyjna na terenie której został zrealizowany zwycięski projekt, będzie mogła zaproponować kolejną koncepcję dopiero po upływie 2 lat.

Tak samo jak w poprzednich edycjach przedsięwzięcia, do dyspozycji rumian jest 1,5 mln zł. Pieniądze te dają lokalnej społeczności realną szansę na realizację własnych pomysłów, które mogą poprawić komfort życia wszystkich mieszkańców miasta.

Pomysły mogą dotyczyć zarówno kwestii inwestycyjnych, takich jak place zabaw, ścieżki rowerowe, boiska czy remonty chodników, jak i spraw prospołecznych w postaci zajęć rekreacyjnych, warsztatów plenerowych oraz koncertów. W pierwszym przypadku szacowana wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć 300 tysięcy złotych, a w drugim kwota jest ograniczona do 50 tysięcy.

Projekt może złożyć każdy rumianin, bez względu na wiek. Wystarczy zebrać 15 podpisów i w terminie od 1 do 30 kwietnia przedłożyć odpowiedni dokument. Formularze zgłoszeniowe i listy poparcia można pobrać na stronie https://rumia.budzet-obywatelski.org/wszystko-o-budzecie/do-pobrania lub odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi. Natomiast projekt w wersji elektronicznej można przesłać na adres mailowy: budzetobywatelski@rumia.eu lub uzupełnić za pośrednictwem strony internetowej https://rumia.budzet-obywatelski.org/.

Następnym etapem BO 2020 w Rumi będzie głosowanie, które potrwa od 9 do 23 września. Więcej informacji na temat przedsięwzięcia można uzyskać na stronie: www.rumia.budzet-obywatelski.org oraz pod numerem telefonu 58 679 65 76.

 

Materiał nadesłany