Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Paweł Jóźwiak
(ostatnie artykuły autora)

Z wykształcenia dziennikarz, z zamiłowania fotograf. Miłośnik górskich wycieczek i zapalony rowerzysta. Nałogowy słuchac...

Pół miliarda zł dla organizacji pozarządowych. Startuje nowy program

Opublikowano: 12.02.2019r.

W poniedziałek ruszył pierwszy konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO. To pierwszy tak nowoczesny i uniwersalny program dla organizacji pozarządowych. Granty będą mogły być przeznaczone na rozwój kadr, zakup sprzętu czy remont siedziby oraz na realizację codziennej systematycznej pracy w organizacjach.

 

W latach 2018-2030 rząd przeznaczy na PROO ponad pół miliarda złotych. Na tę kwotę złoży się wsparcie dla ponad 11 tys. organizacji. Program oferuje długofalowe wsparcie finansowe odpowiadające zdiagnozowanym barierom rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego.

PROO to innowacyjny program wzmocnienia i rozwoju polskich organizacji pozarządowych. Po raz pierwszy organizacje mogą uzyskać granty nie na konkretny projekt, lecz na wzmocnienie swoich zasobów dla uzyskania stabilności finansowej i zapewnienia przyszłego rozwoju. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej realizować swoją misję.

Dotychczas 10% największych organizacji gromadziło 86% dochodów całego sektora i dysponowało 95% zasobów ludzkich. Tak duże rozwarstwienie zasobów w sektorze to zjawisko, które trwa od lat. PROO jest precyzyjną odpowiedzią na ten problem i inne potrzeby III sektora, takie jak niestabilność finansowa czy trudności w pozyskiwaniu środków –– mówi Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Pierwszy konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich dotyczy Priorytetu 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego organizacji. Na dotacje w tym konkursie przeznaczonych zostanie ponad 27 mln zł. Organizacje będą mogły przeznaczyć te środki na realizację działalności statutowej, a także – po raz pierwszy w formie wsparcia instytucjonalnego – na wzmocnienie zasobów, rozumianych jako podnoszenie kompetencji pracowników, uczenie się nowych metod pozyskiwania środków na działalność, zakup sprzętu itp.

Priorytet 1a. PROO koncentruje się na wsparciu realizacji misji organizacji przy jednoczesnym wzmocnieniu ich kapitału ludzkiego oraz zasobów technicznych, przy założeniu spójnej strategii rozwoju danej organizacji – wyjaśnia Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW-CRSO, instytucji, która zarządza Programem Rozwoju Organizacji Obywatelskich. – Na wsparcie w Priorytecie 1a. mogą liczyć w szczególności organizacje, które przedstawią realny plan rozwoju, który w perspektywie kilku lat pozwoli im uzyskać niezależność i stabilność finansową.

Najważniejsze informacje nt. konkursu o dotacje w Priorytecie 1a. PROO:

· termin składania wniosków wstępnych upływa 12 marca 2019 r. o godz. 12.00,

· dwuetapowy konkurs dotacyjny – najpierw organizacje składają wnioski wstępne, dopiero później wnioski pełne,

· działania finansowane z PROO mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

· dotacje na okres od 24 do 36 miesięcy,

· minimalna wysokość dotacji wynosi 100 tys. zł,

· maksymalna wysokość dotacji wynosi 700 tys. zł,

· wkład własny nie jest wymagany i nie ma wpływu na ocenę,

· rozliczenie – dotacje będą rozliczane prze przez rezultaty (wymagana realizacja wszystkich działań i osiągnięcie co najmniej 80% zadeklarowanego poziomu wskaźników).

PROO został przyjęty przez rząd w sierpniu 2018 roku i jest finansowany z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który stanowi 4% wpływów z dopłat pochodzących z gier hazardowych. Jeszcze w lutym Narodowy Instytut Wolności uruchomi w ramach PROO otwarte konkursy dla mediów obywatelskich, organizacji strażniczych i think-tanków.

 

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności.

 

Kontakt dla mediów:


Jan Zujewicz

kierownik Biura Komunikacji i Promocji

+48 601 901 214 | media@niw.gov.pl

O NIW

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to agencja wykonawcza odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Powstała w październiku 2017 r. z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego, przewodniczącego Komitetu
ds. Pożytku Publicznego. NIW-CRSO prowadzi działania na rzecz rozwoju postaw obywatelskich i patriotycznych. Jednym z flagowych programów jest Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – program dotacyjny na oddolne inicjatywy dla organizacji pozarządowych.

 

I jeszcze zaproszenie z Urzędu Wojewódzkiego:

 

Szanowni Państwo,

 

w lutym i marcu br. ogłoszone zostaną otwarte konkursy dotacyjne w ramach następujących priorytetów nowego programu - Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, który w swoim założeniu ma wspierać działalność organizacji pozarządowych  jak i same organizacje w czterech priorytetach:

 

Priorytet 1a.Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego;

Priorytet 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich;

Priorytet 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich;

Priorytet 5. Wsparcie doraźne.

 

W związku z faktem, że PROO jest zupełnie nowym instrumentem wsparcia organizacji społeczeństwa obywatelskiego bardzo ważne jest uzyskanie informacji na ten temat, stąd Wojewoda Pomorski zaprasza Państwa ( tj. wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie województwa pomorskiego) na spotkanie informacyjne, które poprowadzi dla Państwa przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i przedstawi założenia oraz zasady uczestnictwa w konkursach w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Orientacyjnie czas trwania spotkania ok 2 godzin.

Zaproponowany termin spotkania 20 lutego 2019 r. godz. 10.00 sala im. Lecha Kaczyńskiego (156) Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

Uprzejmie zatem proszę o potwierdzenie Państwa obecności na maila bądź na nr telefonów podane niżej do dnia 18 lutego 2019 r.

więcej informacji o projektach znajdziecie Państwo na stronie Narodowego Instytutu Wolności

https://niw.gov.pl/

z wyrazami szacunku

Izabela Michnowska

Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego

Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

mail: izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl

tel. 30 77 719 (pokój 81)- tel. 789408027

 

 

Materiał nadesłany