Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Jakub Woźniak
(ostatnie artykuły autora)

Jestem człowiekiem, który ma wiele zainteresowań. Fotografia, dziennikarstwo i aktorstwo są dziedzinami, które staram ...

Dwie organizacje z Trójmiasta współzałożycielami Federacji Piesza Polska

Opublikowano: 07.06.2018r.

Pozytywny program, fajni ludzie - oby doszli do celu:)

W strategii rozwoju wielu miast w Polsce wpisany jest najwyższy priorytet dla ruchu pieszego, jednak większość inwestycji jest tworzona ciągle z priorytetem dla ruchu samochodowego. Jednym z powodów takiej sytuacji był brak odpowiednio silnego lobby pieszego na poziomie zarówno lokalnym jak i ogólnopolskim. Organizacje społeczne postanowiły, że czas to zmienić.

W trakcie odbywającej się w Warszawie konferencji City Matters zebrali się przedstawiciele blisko 20 organizacji społecznych z całej Polski w tym dwie organizacje z Pomorza – Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej z Gdańska oraz Miasto Wspólne z Gdyni. Ich celem było powołanie Federacji Piesza Polska.

Polskie miasta zapomniały o pieszych. Na infrastrukturę pieszą przeznacza się zbyt mało środków, co widać choćby spacerując po reprezentacyjnym Śródmieściu Gdyni. Problemów lokalnych jest bardzo dużo zaczynając szerokości chodników, jakości ich nawierzchni, poprzez brak ławek, a kończąc na długości zielonego światła. Widzimy jednak, że pewnych tematów nie da się rozwiązać wyłącznie lokalnie i wymagane są zmiany w ustawach i rozporządzeniach na poziomie krajowym – mówił Szymon Jaros z Miasta Wspólnego.

Celami nowopowstałego związku stowarzyszeń, jednoczącego działające lokalnie grupy aktywistów, są działania na rzecz bezpieczeństwa i komfortu pieszych w Polsce. Społecznicy mają pomysły jak doprowadzić do realizacji tych celów. Chcą działać głównie poprzez dialog z władzami krajowymi i samorządowymi jako strona konsultacyjna. Mają także zamiar sami inicjować zmiany w prawie, oraz wspierać rozwój badań nad potrzebami pieszych i infrastrukturą pieszą we współpracy z ośrodkami naukowymi kształcącymi przyszłych projektantów i inżynierów.

Potrzebujemy z jednej strony rozwiązań systemowych na poziomie krajowym a z drugiej musimy wpłynąć na zmianę sposobu myślenia samych projektantów. Przestrzeń musi być dla pieszego ciekawa, by czuł, że ma po co chodzić. Tymczasem niektóre projekty sprawiają wręcz wrażenie, że projektanci nienawidzą pieszych. Potrzebna jest zupełnie inna perspektywa, czyli właśnie punkt widzenia pieszego – mówił Paweł Mrozek z FRAG, który został wybrany na członka Zarządu Pieszej Polski.

Zdaniem władz organizacji jednym z ważniejszych tematów będzie bezpieczeństwo. Dane na temat bezpieczeństwa pieszych są zatrważające. W roku 2017 życie straciło niemal 900 takich osób wśród ogólnej liczby 3 000 ofiar w ruchu drogowym. Co czwarty pieszy zabity na drogach w Unii Europejskiej ginie w Polsce. Finansowanie zmian na drogach na bardziej przyjazne dla pieszych pozostaje na daleko niewystarczającym poziomie.

Pamiętajmy, że chodzenie jest najzdrowszym, najtańszym i jedynym dostępnym dla wszystkich sposobem przemieszczania się. Przed nami wiele lat pracy nad przywróceniem priorytetu dla ruchu pieszego na polskich drogach. Współpraca strony społecznej, administracji, policji, sądów i władz ponad podziałami politycznymi jest jedyną drogą do tego celu - mówi Robert Buciak, prezes Federacji Piesza Polska.

 

Materiał nadesłany