Prezydent Gdańska wręczył Nagrody im. Lecha Bądkowskiego

Opublikowano: 27.05.2018r.

Uroczysta gala odbyła się 26 maja na Targu Węglowym w ramach Święta Miasta. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku, Gdański Darczyńca Roku, Gdański Społecznik Roku. Poza tym zdecydowano o przyznaniu wyróżnienia „Młodzieżowy Społecznik Roku” w kategorii „Gdański Społecznik Roku”, a także Nagrody Specjalnej.

- Tym razem Nagrody im. Lecha Bądkowskiego wręczyliśmy w trakcie Święta Miasta. Mamy nadzieję, że dzięki temu jeszcze bardziej zainteresujemy gdańszczanki i gdańszczan postacią tego wybitnego społecznika, myśliciela, mentora. Szczególnie, że w 2020 r. będziemy obchodzić 100. rocznicę jego urodzin – mówi prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz. – Jestem przekonany, że nasi tegoroczni laureaci w życiu codziennym wypełniają przesłanie, jakie zostawił nam swoim życiem Lech Bądkowski. To dzięki nim obchodzimy to święto gdańskiej demokracji i aktywnej obywatelskości.

Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego ustanowił Prezydent Miasta Gdańska w 2001 roku, by podkreślić rolę i wkład organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu lokalnych problemów. Jest to forma docenienia społecznych działań gdańszczan zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i indywidualnie oraz ich zaangażowania finansowego we wspieranie ważnych społecznie inicjatyw.

 

Wśród laureatów znaleźli się:


Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Organizacja Pozarządowa Roku 2017 (nagroda pieniężna 20.000,00 PLN):


Stowarzyszenie Rodzin PELIKAN - za prowadzenie intensywnej Kampanii Społeczno-edukacyjnej „Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć” pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i Prezydenta Miasta Gdańska. Dzięki wsparciu Miasta Gdańsk, darczyńców i sponsorów oraz nieodpłatnej pracy pracowników stowarzyszenia przygotowano: spot reklamowy dla TVP, kin i internetu, wydrukowano poradnik dla rodziców (1000 sztuk), wykonano stronę internetową (www.dzieckowrozwodzie.pl), przez 3 tygodnie eksponowano plakaty w środkach miejskiej komunikacji i na wiatach przystanków. Zwieńczeniem kampanii była konferencja międzyinstytucjonalna w gmachu Uniwersytetu Gdańskiego. Efektem tych działań było pięć edycji warsztatów dla rozwodzących się rodziców, dwa warsztaty wspierające dla dzieci. Stowarzyszenie zostało wyróżnione przez Rzecznika Praw Obywatelskich podczas I Kongresu Praw Obywatelskich w grudniu 2017 przez prezentację tablic informacyjnych w czasie wystawy poświęconej zasługującym na uznanie organizacjom z całej Polski, które RPO poznał i docenił w czasie Spotkań regionalnych RPO 2015-2017.

 

Dwa wyróżnienia w kategorii Organizacja Pozarządowa Roku (nagrody pieniężne po 3.000,00 PLN):


Fundacja Vivadental - za pomoc w leczeniu i diagnostyce stomatologicznej dzieci. Fundacja prowadzi działania pomocowe i edukacyjne. Od 2016 ze stałej opieki stomatologicznej korzystają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami - wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Żuławski Słonecznik; dwie rodziny repatriantów z Ukrainy mieszkające w Gdańsku; podopieczni placówek opiekuńczych t.j: Fundacji Św. Pankracy, Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, Domu Małych Dzieci im. Janusza Korczaka w Gdańsku, Rodzinne Domy Dziecka w Słupsku, Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku, Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku. W 2017 roku 450 gdańskich przedszkolaków wzięło udział w pierwszej edycji programu „Uniwersytet Zdrowego Uśmiechu”, (udział w spektaklu edukacyjnym, pogadanki oraz przeglądy stomatologiczne) – program ten był finansowany przez Miasto Gdańsk; również w 2017 we współpracy z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia fundacja rozpoczęła program „Zdrowy uśmiech w każdym wieku” w którym wzięło udział 120 gdańskich seniorów. Warto docenić zaangażowanie i osiągnięcia młodej fundacji, która bezpośrednio pomaga mieszkańcom Gdańska i woj. pomorskiego potrzebującym wsparcia medycznego; angażuje lekarzy i środowisko medyczne do udziału w działaniach w formie wolontariatu, co daje okazję do uwrażliwiania na potrzeby innych, najczęściej dzieci w trudnej sytuacji życiowej, chorych, osieroconych, niesamodzielnych.

 

Stowarzyszenie Teatralne INGENIUM - za realizację spektakli musicalowych wykonywanych przez dzieci i młodzież, dających szansę każdemu zdolnemu dziecku, które kocha tańczyć, śpiewać, występować. Stowarzyszenie zrealizowało do tej pory cztery produkcje: ,,Okruchy życia - Anioły są wśród nas”, ,,Trudne Pytania - musical o sile ludzkich marzeń”, ,,Blask" - inspirowany muzyką Michaela Jacksona oraz ”Cudowne musicale - Od West Endu aż po Broadway". Wszystkie one spotkały się z dużym zainteresowaniem szkół, a dochód ze spektakli wspiera darmową edukację artystyczną młodych gdańszczan oraz ich wspólny wypoczynek podczas wakacji letnich i zimowych. Dodatkowo Stowarzyszenie bardzo chętnie podejmuje współpracę zarówno z Miastem Gdańsk (udział w miejskich uroczystościach, koncerty, projekty edukacyjne dla uczniów), jak i wieloma organizacjami jak np. Pomorską Jednostką Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym.

 

Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Darczyńcy Roku 2017 (nagroda honorowa):


Pani Aleksandrze Kociałkowskiej - za finansowe wspieranie statutowej działalności Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków. Od 2005r. Spółka, której jest prezesem, co roku przeznaczała kwotę 60.000 zł z wypracowanego zysku na wsparcie działalności organizacji pożytku publicznego, w tym Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków w Gdańsku. Dzięki temu możliwa była realizacja przez tę fundację szeregu projektów kulturalno-edukacyjnych, specjalistycznych, inwestycyjnych również z dofinansowaniem krajowym, jak i ze środków unijnych. Współpraca nominowanej z Gimnazjum nr 26 rozpoczęła się w 2010 r. od wspólnego międzynarodowego projektu „Transgraniczna miejska ekoturystyka czynnikiem wspierającym rozwój miast ekologicznych XXI wieku” i zaowocowała dalszą siedmioletnią współpracą na rzecz społeczności lokalnej, mieszkańców Gdańska i młodzieży szkolnej. Co roku dzięki współfinansowaniu przyznanych do realizacji zadań miasta Gdańska wspólne projekty „Dbamy o Jaśkowy Las”, „Gdańskie Dwory” czy „Studzienka nieodkryte dziedzictwo kulturowe” przyczyniły się do umocnienia tożsamości Gdańszczan przez upowszechnianie wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym, jego znaczeniu i konieczności ochrony. Seminaria, warsztaty, ale przede wszystkim terenowe rodzinne gry miejskie, karczma z daniami historycznymi, koncerty na różne tony, wystawy, konkursy fotograficzne aktywizowały i angażowały młodzież szkolną, będąc jednocześnie ważnym elementem edukacji kulturalnej i społecznej. Dzięki wsparciu finansowym nominowanej możliwe było także ufundowanie nagród i wyróżnień. W 2014 roku Aleksandra Kociałkowska podjęła decyzję o przekształceniu Aleksandra sp. z o.o. w podmiot non profit, którego celem działalności jest wspieranie statutowej działalności Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków i organizacji pożytku publicznego.

 

Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Społecznika Roku 2017 (nagroda rzeczowa):


Pani Katarzynie Romanowskiej i Panu Jakubowi Jastrzębskiemu - za integrację rodziców z kilkudziesięciu gdańskich szkół wokół Amatorskiej Ligi Siatkówki Rodziców, inicjatywy nie mającej precedensu w całej Polsce. Stworzona liga składa się z rodziców ze szkół dotychczas się nie znających. Ci zaś stworzyli małe społeczności we własnych szkołach, spotykają się, organizują różne spotkania, nie tylko sportowe. Z roku na rok lista szkół się powiększa, wszelkie nagrody zdobyte przez drużynę przeznaczane są dla reprezentowanej szkoły. Na pracę przy ALSR poświęcają mnóstwo wolnego czasu, pracują w dzień, pracują w nocy. We wszystkich swoich działaniach społecznych Katarzyna i Jakub dają się poznać jako wspaniali i zaangażowani organizatorzy, którzy starają się wciągać i angażować jak najbardziej poszczególne środowiska – znajdują sponsorów, patronów, zachęcają innych do wspierania inicjatyw na zasadach wolontariatu. Społeczne zaangażowanie Pani Katarzyny i Pana Jakuba nie ogranicza się tylko do szkoły i sportu. Od wielu lat pomagają w projekcie fundacji Mikropsy, są wolontariuszami i zajmują się szeroko pojętą pomocą seterom i psom w podobnym typie, które znalazły się w potrzebie. Nie tylko sami adoptowali dwa psy, ale także stworzyli u siebie dom tymczasowy poświęcając swój czas i otaczając psy najlepszą opieką do czasu znalezienia domu stałego. Pomagają fundacji także organizując samodzielnie, m.in.: transporty, wizyty przedadopcyjne czy prowadzenie adopcji konkretnego psa, a to w projekcie, który swoim zasięgiem obejmuje cały kraj.

 

Wyróżnienie dla Młodzieżowego Społecznika w kategorii Społecznika Roku 2017 (nagroda rzeczowa):

Pani Gai Jachlewskiej - za ogromne zaangażowanie, życzliwość, bezinteresowność
i kreatywność w działaniach społecznych. Gaja Jachlewska od 2016 r. stale współpracuje z Fundacją „Zabawa i Poznanie” głównie jako młodzieżowy animator czasu wolnego. W ciągu roku szkolnego pełni funkcję przybocznej w 76 Gdańskiej Gromadzie Zuchowej „Dzielne Wilczki” działającej przy Hufca Gdańsk-Śródmieście im. Alfa Liczmańskiego Związku Harcerstwa Polskiego. Tam bierze udział w pracach zespołu tworzącego program dla dzieci z klas wczesnoszkolnych oraz przygotowuje i przeprowadza zajęcia. Gaja dla dzieci z którymi współpracuje jest „starszą siostrą” i przyjaciółką, do której zawsze mogą zgłosić się ze swoim problemem. Poza wyżej wymienionymi działaniami Gaja Jachlewska jest członkinią zespołu „Biało-Zielone Lechia Gdańsk”, gdzie zajmuje pozycję bramkarza. Dodatkowo pomaga trenerowi zespołu w prowadzeniu zajęć dla najmłodszych piłkarek. Jest rzeczywistym wsparciem dla swojej drużyny. Jej wybór do pełnienia tej funkcji nie był przypadkowy, gdyż ma wiele doświadczeń w pracy z dziećmi. Ta ocena okazała się trafna, Gaja jest przez młodsze zawodniczki bardzo lubiana, zawdzięcza to swojej empatii, jak również umiejętności nawiązywania bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi. Merytorycznie - czerpiąc ze swoich wcześniejszych praktyk - również potrafi podołać powierzonym jej zadaniom, stara się także doskonalić swój warsztat treningowy, co wpływa na wysoki poziom prowadzonych przez nią zajęć.

Nagroda Specjalna dla Pani Beaty Matyjaszczyk za całokształt Jej wieloletniego zaangażowania społecznego. To nie tylko wieloletnia przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych (w roku 2017 Rada obchodziła 15 – lecie działania) oraz współprzewodnicząca Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego obecnej kadencji, instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego, ale także inicjatorka powstania i członkini innych podmiotów III sektora, działających w Gdańsku. Pani Beata jest również aktywnie związana z jednostkami pomocniczymi gminy, angażuje się w działania wspierające i aktywizujące gdańskich seniorów oraz lobbuje na rzecz rozwoju partycypacji społecznej.

Lista dotychczasowych laureatów znajduje się na stronie http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Dotychczasowi-Laureaci-Nagrody-Prezydenta-Miasta-Gdanska-im-Lecha-Badkowskiego,a,68512 .

Lech Bądkowski urodził się w 1920 roku w Toruniu. Przed wojną zdążył ukończyć gimnazjum. W 1939 jako absolwent Brodnickiej Szkoły Podchorążych wziął czynny udział w walkach nad Bzurą. W 1945 roku ukazała się w Londynie broszura „Pomorska myśl polityczna”, która zawiera wiele przemyśleń programowych aktualnych do dziś. Po wojnie Bądkowski rozpoczął pracę, jako dziennikarz w „Dzienniku Bałtyckim”. Lech Bądkowski był nie tylko publicystą, ale też aktywnym organizatorem życia społecznego. W 1956 roku współtworzył Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, w którym był aktywny do końca życia. Był założycielem i pierwszym prezesem Klubu „Pomorania”. W sierpniu 1980 roku, jako pierwszy intelektualista znalazł się w Stoczni Gdańskiej, gdzie aktywnie uczestniczył w obradach. Bądkowski był negocjatorem i sygnatariuszem porozumienia gdańskiego. Był pierwszym rzecznikiem prasowym NSZZ „Solidarność.”

tekst za: gdansk.pl