Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
18.02 Debata: Biznes na Pomorzu - społeczna odpowiedzialność czy droga na skróty?

Opublikowano: 14.02.2016r.

Fundacja CentrumCSR.PL zaprasza na dyskusję o społecznej odpowiedzialności biznesu, na której zaprezentuje wyniki swojego obywatelskiego monitoringu największych polskich przedsiębiorstw.

Termin: 18.02.2016, godz. 17.00

Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności, sala nr 4, III piętro

Zapisy: do 15.02.2015, komunikacja@centrumcsr.pl

FB

Wyniki monitoringu

– Przebadane przez nas firmy z Pomorza lądują na skrajnie różnych częściach skali społecznej odpowiedzialności – mówi Marta Czapnik z CentrumCSR.PL – Po jednej stronie znalazły się Grupa Lotos i Energa, udzielające zainteresowanym m.in. informacji na temat swojej polityki antykorupcyjnej, działań na rzecz ochrony środowiska czy kodeksu etycznego, którym ma się kierować.

Po drugiej, znalazła się Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna która nie udziela żadnych tego typu danych. Podobnie było w wypadku Słupskiej SSE, ale w wyniku kontaktu z nami zdecydowała się na stworzenie osobnej, CSR-owej zakładki na swej stronie internetowej. Przykład ten pokazuje, że warto oddolnie wpływać na firmy, by były bardziej otwarte na dialog z interesariuszami. Taki wpływ przydałby się np. w wypadku firmy Flextronics, która nadal nie informuje o swoich działaniach, mogących świadczyć o jej społecznej odpowiedzialności – podsumowuje.

– Przez ostatnie miesiące przebadaliśmy 227 najważniejszych dla polskiej gospodarki przedsiębiorstw. Efektem tego jest raport, w którym podsumowujemy postawy biznesu wobec jego odpowiedzialności za ludzi i środowisko – mówi Grzegorz Piskalski, dyrektor Fundacji CentrumCSR.PL. – W Gdańsku będziemy chcieli porozmawiać o tym, w jaki sposób możemy patrzeć firmom na ręce jako obywatele i pracownicy – dodaje.

Podczas prowadzonej przez siebie debaty Piskalski zaprezentuje najważniejsze wątki z raportu na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.

• Tomasz Smorgowicz, ekspert do spraw CSR, odniesie się do wyników monitoringu. Czy firmy zwracają coraz więcej uwagi na swą odpowiedzialność społeczną?

• Karolina Freda-Jędrzejewska z Agencji Rozwoju Pomorza zaprezentuje działania, realizowane dla wspierania przedsiębiorczości przez Agencję.

• Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ „Solidarność”, przedstawi perspektywę związków zawodowych na społeczną odpowiedzialność biznesu.

• Łukasz Cora z ruchu Lepszy Gdańsk opowie o powiązaniach miedzy polityką lokalną a działalnością biznesu. W jaki sposób wspierać dobrą przedsiębiorczość?

Spotkanie realizowane w ramach projektu „Monitoring odpowiedzialności społecznej największych polskich przedsiębiorstw” w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanym z Funduszy EOG.