Krzysztof Troka kontra Eko Dolina: przeprosiny

Opublikowano: 21.12.2015r.

Krzysztof Troka przeprasza „EKO DOLINĘ” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Łężycach za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji oraz nierzetelnych i niezweryfikowanych ocen na temat działalności tej spółki oraz jej oddziaływania na środowisko, w tym w szczególności w materiałach filmowych zrealizowanych przez niego, które dostępne były na portalu www.youtube.com.

 

Materiał nadesłany