Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
20-25.09 Dni Solidarności z osobami Chorującymi Psychicznie

Opublikowano: 18.09.2015r.

omorska Koalicja na rzecz Zdrowia Psychicznego serdecznie zaprasza na Dni Solidarności z osobami Chorującymi Psychicznie.

Obchody rozpoczną się w niedzielę, 20 września w Sopocie na placu Przyjaciół Sopotu, gdzie zlokalizowany zostanie Trójmiejski Punkt Informacyjny o ofertach wsparcia dla osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. Jak co roku, uczestnicy obchodów przejdą przez symboliczne drzwi do tolerancji. W Gdańsku, Sopocie i Gdyni będzie można odwiedzać miejsca wspierające osoby chorujące i ich rodziny. 
Mapa miejsc tutaj: http://otwartebramy.org/pomorska-siec-wsparcia

Obchody są wydarzeniem informacyjno-edukacyjnym, mającym na celu zwiększenie świadomości społecznej o chorobach psychicznych, w szczególności schizofrenii i skoncentrowane na przybliżeniu pomorskiej społeczności problematyki związanej z sytuacją osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. Dzięki edukacji możliwa jest poprawa społecznego odbioru i pogłębienie tolerancji względem osób chorujących psychicznie.

Dni Solidarności z osobami Chorującymi Psychicznie odbywają się w ramach programu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi". Kampania „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi" mająca na celu przeciwdziałanie napiętnowaniu i dyskryminacji osób chorych na schizofrenię jest już realizowana od września 2000 r. w Polsce. Jej celem jest poprawa społecznego odbioru schizofrenii, pogłębienie tolerancji w naszym kraju dla osób chorych psychicznie.
Program integruje wszystkie środowiska związane z leczeniem schizofrenii tak, aby ich wspólne działanie wpłynęło na zmianę postaw i uprzedzeń wobec osób chorych psychicznie. Bezpośrednim celem programu jest przeciwstawienie się stygmatyzacji i dyskryminacji osób chorych na schizofrenię poprzez edukację wielu grup społecznych – uczniów, kleryków, pacjentów i ich rodzin, psychiatrów i lekarzy rodzinnych. Program nastawiony jest również na bliską współpracę z mediami nad nowym, bliższym prawdzie obrazem osoby chorej psychicznie społeczeństwie.
Zobacz szczegółowy program Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie 2015

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji i warsztatach „Otworzyć Bramy Tolerancji – jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie", które odbędą się w dniach 21-22 września 2015 r. w sali okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku oraz Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnionyformularz należy przesłać pocztą e-mail: konferencja@otwartebramy.org lub faksem na nr 58 341 83 52 do 16 września 2015 r.

Zobacz program konferencji

Więcej informacji o Dniach Solidarności na www.otwartebramy.org

Za: Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego