Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Polecane

Jacek Sieradzki: Rezygnuję. Rozmowa z dyrektorem festiwalu R@Port

VI ranking aktorów Wielkiego Miasta

Kto wygrał, kto przegrał: teatry i festiwale. Podsumowanie roku teatralnego na Pomorzu cz.3

Nasyceni, poprawni, bezpieczni. Podsumowanie roku teatralnego 2014 na Pomorzu, cz.2

Podsumowanie roku teatralnego 2014 na Pomorzu, cz.1: Naj, naj, naj

Niedyskretny urok burżuazji. Po Tygodniu Flamandzkim

Na8-10Al6Si6O24S2-4 dobrze daje. Po perfomansie ‘Dialogi nie/przeprowadzone, listy nie/wysłane’

Panie Jacku, pan się obudzi. Zaczyna się X Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port

Wideoklip - niepokorne dziecko kinematografii i telewizji. Wywiad z Yachem Paszkiewiczem

Empire feat. Renia Gosławska - No more tears

Na co czekają więźniowie ? Beckett w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce

Zmiany, zmiany, zmiany. Podsumowanie roku teatralnego 2012 na Pomorzu

Debata w sprawie sprofanowania Biblii przez Adama Darskiego (Nergala)

Jakie dziennikarstwo poświęcone kulturze w Trójmieście jest potrzebne ?

Dość opieszałości Poczty Polskiej. Czytajmy wiersze Jerzego Stachury!

Brygada Kryzys feat. Renia Gosławska & Marion Jamickson - Nie wierzę politykom

Monty Python w Gdyni już do obejrzenia!

Kinoteatr Diany Krall. "Glad Rag Doll" w Gdyni

Tylko u nas: Dlaczego Nergal może być skazany ? Pełny tekst orzeczenia Sądu Najwyższego

Obejrzyj "Schody gdyńskie"!

Piekło w Gdyni - pełna relacja

Pawana gdyńska. Recenzja nowej płyty No Limits

Kiedy u nas? Geoffrey Farmer i finansowanie sztuki

Wciąż jestem "Harda" - wywiad z bohaterką "Solidarności"

Wielka zadyma w Pruszczu Gdańskim

Podróż na krańce świata, czyli dokąd zmierza FETA ?

Co piłka nożna może mieć wspólnego ze sztuką ?

Eksperyment dokulturniający, czyli „Anioły w Ameryce” na festiwalu Open’er

Ekonomika kultury. Nowe wyzwania - konferencja

Opublikowano: 31.08.2014r.

Ekonomika kultury to młoda dyscyplina ekonomiczna badająca zjawiska i prawidłowości ekonomiczne występujące w kulturze i jej przemysłach; a także ustalająca efektywne w sferze kultury instrumenty polityki ekonomicznej.

Termin:16 września 2014
Miejsce: Sala Koncertowa PFK, Opera Leśna

Program konferencji

Formularz zgloszeniowy

Konferencja będzie poświęcona nowym wyzwaniom ekonomiki kultury. Ekonomika kultury to młoda dyscyplina ekonomiczna badająca zjawiska i prawidłowości ekonomiczne występujące w kulturze i jej przemysłach; a także ustalająca efektywne w sferze kultury instrumenty polityki ekonomicznej. Zapoczątkowały ją prowadzone zarówno w Europie (głównie Niemcy i Wielka Brytania), jak i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 60. XX wieku debaty poświęcone przede wszystkim problemowi finansowania kultury ze środków publicznych w warunkach gospodarki rynkowej. Jeszcze zanim w Polsce rozpoczęto transformację gospodarki centralnie planowanej w rynkową, na początku lat 80., pojawiły się pierwsze analizy dotyczące kosztów i efektów działalności w obszarze kultury. W nieistniejącym już Instytucie Kultury w Warszawie przez kilkanaście lat działał Zakład Ekonomiki Kultury, gdzie prowadzono systematyczne badania w tej dziedzinie. Dysponujemy zatem już pewnym dorobkiem naukowym i edukacyjnym w zakresie ekonomiki kultury. Tym bardziej, że w ostatnich latach widzimy wzrost zainteresowania Ekonomiką Kultury w Polsce. Ukazały się przekłady prac czołowych światowych ekonomistów kultury Davida Throsbiego i Ruth Townse, wreszcie w 2012 r. pojawiła się pierwsza polska monografia poświęcona Ekonomice kultury autorstwa Doroty Ilczuk.

 

Aktualne wyzwania kultury światowej, a także specyfika warunkowań politycznych, gospodarczych i administracyjnych Polski tworzą nowy kontekst dla ekonomiki kultury. Zmieniło się bowiem podejście do kultury, która nie jest już wyłącznie traktowana jako oddalona od gospodarki, wymagająca wsparcia dziedzina. Rachunku kosztów i efektów nie prowadzi się wyłącznie po to, aby odpowiednio określić wysokość udzielanego kulturze wsparcia. Kultura stanowi nowy obszar do inwestowania, tworzenia miejsc pracy; dziedzinę od której można nauczyć się elastyczności działania, innowacyjności, umiejętności przetrwania w różnych, nie zawsze korzystnych, warunkach. Dominujące staje się podkreślanie nie tylko kulturowego, ale ekonomicznego i społecznego znaczenia obszaru nazywanego sektorem kreatywnym, obejmującego sektor kultury wytwarzający niereprodukowalne dobra i usługi (tzw. nieprzemysłowy), sektor przemysłów kultury wytwarzających dobra i usługi kulturalne na skalę masową (np.: książki, filmy, nagrania muzyczne), oraz przemysły kreatywne, w których kultura staje się „kreatywnym" wkładem w produkcję dóbr zaliczanych do gałęzi niezwiązanych bezpośrednio z kulturą.

W tym miejscu ujawnia się duże zapotrzebowanie na podpowiedź ekonomiki kultury, o której wiedza jest choć intrygująca to dalej zbyt powierzchowna. Najbardziej istotne jest rozpowszechnienie świadomości, że ekonomiczne uwarunkowania kultury mają swoją specyfikę. Bez uznania tego faktu, nawet najznamienitsi ekonomiści nie będą mogli skutecznie poszukiwać rozwiązań odpowiednich dla prowadzenia działalności kulturalnej. Dlatego też, celem konferencji jest przedstawienie ekonomiki kultury jako dziedziny badawczej a także określenie nowych jej wyzwań i możliwości wykorzystania jej osiągnięć w różnorodnych obszarach zarówno przez przedstawicieli administracji publicznej, jak i tzw. operatorów działających w obszarze kultury i jej przemysłów, artystów, etc. Wśród zaproszonych na Seminarium wykładowców znajdą się specjaliści zarządzania kulturą i kulturoznawstwa z takich ośrodków naukowych jak Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Uniwersytet Jagielloński. Konferencja jest adresowania zarówno do praktyków, jak i teoretyków zajmujących się ekonomicznymi aspektami kultury, do studentów kulturoznawstwa, zarządzania i ekonomii, a także do młodych badaczy tych dziedzin. Wśród praktyków możemy wymienić co najmniej 4 grupy odbiorców: 
- administracja samorządowa, jako podmioty prowadzące politykę kulturalną,
- artyści i twórcy indywidualni oraz związki zawodowe przedstawicieli poszczególnych branż,
- pracodawcy publiczni, pozarządowi oraz prywatni z sektora kreatywnego
- publiczne instytucje kultury, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru sztuk widowiskowych (muzyka na żywo, teatr, taniec, opera, festiwale)


W pierwszej sesji tematycznej konferencji skupimy się na zagadnieniach występujących w obszarze sztuk widowiskowych, w centrum zainteresowania pojawią się instytucje kultury. Drugą sesję zdominują tendencje oraz problemy występujące na rynku pracy artystów i twórców w Polsce. Sesję przedpołudniową rozpocznie profesor Dorota Ilczuk wykładem Czy Ekonomika kultury to oksymoron? Następnie przedstawiona zostanie paleta różnorodnych dylematów współczesnej ekonomiki kultury. Rozpoczynając od uwarunkowań kształtowania oferty kulturalnej poprzez dylematy uczciwej konkurencji na rynku kultury po zagadnienie efektywności instytucji kultury w kontekście rozwoju nowych mediów. Popołudniowa sesja konferencji skupiać się będzie wokół zagadnień rynku pracy artystów, które stanowiły przedmiot właśnie ukończonych dwuletnich badań prowadzonych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy i Fundację Pro Cultura. Sesję rozpocznie prof. Bohdan Jung wykładem Życie i praca w gospodarce kreatywnej. W kontekście wyzwań dla ekonomiki kultury. Konferencję zakończy debata okrągłego stołu, w której wezmą udział wszyscy prelegenci a także przedstawiciele sektora kultury, sektora kreatywnego i dziennikarze.