Krzysztof Troka vs Eko Dolina: wygrałem i dziękuję!

Opublikowano: 26.02.2014r.

Zwycięstwo obywatelskie.

Po dwóch latach sądowej batalii Sad Apelacyjny w Gdańsku oddalił pozew Eko Doliny skierowany przeciwko mojej osobie o naruszenie dóbr osobistych i zapłacenie 10 tysięcy na rzecz stowarzyszenia w Łężycach "Szansa Dla Nas". Sąd w uzasadnieniu podkreślił, iż moja aktywność skierowana przeciwko działalności spółki była uzasadniona, podkreślił również, iż działałem w szeroko rozumianym interesie społecznym. Wszystkim, którzy wspierali mnie biernie i czynnie w tej nierównej walce przesyłem serdeczne podziękowania.

Serwis Eko Dolina