Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Aleksandra Rzewuska
(ostatnie artykuły autora)

"Wydaje się bowiem, że piszemy nie palcami, lecz całą swą osobą. Nerw, który zawiaduje piórem, okręca się wokół każdego ...

R.Nowak: Sędzia złamała prawo w sprawie Nergala

Opublikowano: 05.06.2013r.

Ryszard Nowak, mimo przegranej w poniedziałek, nie daje za wygraną. Uważa, że prowadząca głośną sprawę sędzia Monika Jobska świadomie złamała prawo i zawiadomił o tym Sąd Apelacyjny w Gdańsku pismem, którego treść zamieszczamy poniżej.

 

Nergal niewinny po raz drugi i nieostatni(pewnie).Czy zaistniały „dziwne okoliczności"?

Dotyczy: świadomego złamania prawa przez sędzię Monikę Jobską, która na rozprawę sądową w dniu 03.06.2103 roku przyszła z gotowym wyrokiem sądowym wraz z 26 stronicowym uzasadnieniem.

W dniu 03.06.2013 r. w Sądzie Rejonowym w Gdyni, II Wydział Karny odbyła się rozprawa (sygnatura akt II K 155/13) przeciwko Adamowi Darskiemu o profanacje Biblii.

Rozprawa rozpoczęła się o godz. 9.30 i trwała kilka godzin.

Między innymi oskarżyciel posiłkowy Ryszard Nowak oraz jego adwokat Janusz Masiak  złożyli wnioski na piśmie o dopuszczenie i przeprowadzenie przesłuchania nowych świadków.

Następnie Sąd przesłuchał świadków, którzy wcześniej zostali wezwani na rozprawę sądową: Piotra Wyszomirski i Michała Wardzała.

W następnej kolejności sędzia  Monika Jobska odrzuciła nowe wnioski dowodowe Ryszarda Nowaka i jego pełnomocnika.

Po mowach końcowych wszystkich stron sędzia Monika Jobska ogłosiła 10 minutową przerwie, po której zapowiedziała ogłoszenie wyroku.

Po 10 minutowej przerwie sędzia Monika Jobska ogłosiła wyrok uniewinniający Adama Darskiego i przez ok. 1 godzinę czytała pisemne uzasadnienie wyroku.   Uzasadnienie wyroku liczyło 26 stron i było zapisane czcionką drukarską.

Powyższa sytuacja jest skandaliczna. Sędzia Jobska nie była w stanie, podczas 10 minutowej przerwy, napisać wyroku wraz z 26. stronicowym uzasadnieniem.

Z powyższego wynika, że na rozprawę sądową, która trwała przez kilka godzin  sędzia Jobska przyszła z gotowym wyrokiem i uzasadnieniem na 26 stron.

Zobacz serwis Inkwizytor kontra Heretyk

A więc rozprawa w Sądzie Rejonowym w Gdyni w dniu 03.06.2103 r., która trwała kilka godzin była parodią, w której „aktorami”  nieświadomie byli:

prokurator Sławomir Dzięcielski, oskarżyciel posiłkowy Ryszard Nowak, mecenas Janusz Masiak, oskarżony Adam Darski, mecenas Jacek Potulski, świadkowie zeznający w tym dniu oraz dziennikarze regionalnych i ogólnopolskich mass mediów.

Sędzia Jobska  świadomie złamała prawo, ale również przysięgę, która składała przed Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej:

Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”.

Oskarżyciel posiłkowy

Ryszard Nowak

http://www.youtube.com/watch?v=FVMg36n9-vQ

Ryszard Nowak po przegranej z Nergalem 3.06.2013: Rycerz wróci ! Jeżeli masz problem z "odpaleniem" filmu, kliknij tutaj.