Zbliża się I Pomorski Kongres Kobiet

Opublikowano: 15.05.2013r.

Kobiety z Pomorza - przybywajcie !

 

CZAS KOBIET CZASEM DOBRYCH ZMIAN

http://www.youtube.com/watch?v=urPWjiZVCEo

I Pomorski Kongres Kobiet - Dorota Warakomska zaprasza! Jeżeli masz problem z "odpaleniem" filmu, kliknij tutaj.

Kongres Kobiet:

Kongres Kobiet powstał w czerwcu 2009 roku, jako ruch społeczny, aktywizujący kobiety w Polsce społecznie i politycznie. Punktem wyjścia były działania podjęte wokół organizacji I Kongresu Kobiet, czyli zjazdu ponad 4. tys. kobiet z całego kraju, które dyskutowały o wkładzie kobiet w historię ostatniego 20-lecia w Polsce. Obecnie Kongres Kobiet jest społeczną inicjatywą zrzeszającą osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, przedstawicielki biznesu, polityki, świata nauki, sztuki, dziennikarstwa, związków zawodowych, związków pracodawców oraz wiele innych. Kongres skupia kobiety z całej Polski, o różnych poglądach, wywodzące się z różnych środowisk. Nie jest związany z żadną instytucją ani z żadną partią polityczną.

 

Pomorski Kongres Kobiet:

Miejsce: Centrum Stocznia Gdańsk

Data: 25.05.2013 r., rejestracja od 9.00

Pomorski Kongres Kobiet jest przeniesieniem Idei Kongresu Kobiet na grunt regionalny. Dotyczy sprawy kobiet przez pryzmat uwarunkowań i problemów Pomorza.Kobiety Pomorza potrzebują wsparcia. Pomorski Kongres Kobiet stworzy platformę, przestrzeń w której – bez względu na uwarunkowania, podziały i różnice -  kobiety będą miały szansę na porozumienie, wsparcie i rozwój.

Z poważaniem

Jolanta Kwaśnik

Przewodnicząca

Pomorski Kongres Kobiet

Wszystko o Kongresie: http://www.pomorskikongreskobiet.pl/