Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Aleksandra Rzewuska
(ostatnie artykuły autora)

"Wydaje się bowiem, że piszemy nie palcami, lecz całą swą osobą. Nerw, który zawiaduje piórem, okręca się wokół każdego ...

Nadchodzi Kongres Gdyńskich Organizacji Pozarządowych

Opublikowano: 01.05.2013r.

Już 10 maja w Gdyni.

Działalność organizacji pozarządowych jest ważnym elementem społeczeństwa demokratycznego, który spaja i aktywizuje społeczność lokalną. Na terenie województwa pomorskiego budowany jest system powiatowych rad organizacji pozarządowych, a Gdynia to jedno z ostatnich dużych miast naszego województwa, w których rada nie została jeszcze powołana. Dlatego w styczniu tego roku powstała gdyńska grupa inicjatywna, której celem jest stworzenie warunków do demokratycznego wyboru Gdyńskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Rada będzie reprezentować gdyński trzeci sektor i działać na rzecz jego rozwoju w interesie gdynian. Chcielibyśmy, aby Rada stała się również członkiem międzysektorowego partnerstwa lokalnego, które będzie miało wpływ na sposób dysponowania m.in. środkami unijnymi. Decyzją gdyńskiej grupy inicjatywnej wybór Gdyńskiej Rady Organizacji Pozarządowych odbędzie się podczas kongresu, zorganizowanego 10 maja 2013 r. w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu przy ul. Kieleckiej 7 w Gdyni.

 

Gdyńska Grupa Inicjatywna

www.gdyrop.org

gdyrop@gmail.com

Kontakty:

Tel. 603-650-935, e-mail: gdyrop@gmail.com

Tel. 695-171-100, e-mail: chsd-gdynia@o2.pl

Tel. 501-161-946, e-mail: stowarzyszeniepomorzemy@gmail.com