VIII Konferencja Tożsamość Kulturowo-Cywilizacyjna Gdyni

Opublikowano: 01.02.2013r.

Zaproszenie na najbardziej gdyńską konferencję.

 

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej  w Gdyni

VIII konferencja

 

 

organizowana pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni, dra Wojciecha Szczurka,

w 87. rocznicę nadania Gdyni praw miejskich.

14 lutego 2013 r.,/czwartek/godz.10,Gdynia, ul. Armii Krajowej 46

mała aula Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej

Ruchy migracyjne a tożsamość Gdyni

 

Prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski Migracje jako wartość kulturowa

Dr Joanna Leska-Ślęzak Wektory emigracji z  Gdyni w okresie międzywojennym

Dr Helena Głogowska Kpt. mar. Ignacy Antoniewicz, komendant Szkoły Marynarzy  i pracownik przedwojennego Urzędu Morskiego w Gdyni

Ks. dr Mirosław Gawron Cierpienia i straty ludności polskiej w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945 na  podstawie relacji mieszkańców Gdyni Cisowej

Prof. dr hab. inż. Sławomir Sutowski Represje wobec osób służących w marynarce wojennej po 1945 r.

Ks. dr Jarosław Wąsowicz Prasa zakładowa NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1981 na przykładzie Biuletynu Informacyjnego „Solidarność Portowców”  w Gdyni

Mgr Kazimierz Iwaszko Migracja mieszkańców Gdyni wg danych statystycznych za  lata 2000-2010

Dr Lucyna Przybylska Dawne i współczesne formy obiektów sakralnych w Gdyni i w polskich miastach

Mgr Mariusz Hybiak Przestrzeń miejska Gdyni w twórczości filmowej

Mgr Michał Tuszyński Mobilność mieszkańców woj. pomorskiego a popyt dostępności transportowej w Gdyni

http://www.youtube.com/watch?v=7ivuHU-bAAQ

Tożsamość Gdyni: Mirosław Gawron Jeżeli masz problem z "odpaleniem" filmu, kliknij tutaj.

Zobacz serwis: Konferencja Tożsamość Kulturowo-Cywlizacyjna Gdyni