Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
"Dziewczyńskie historie, nieznane herstorie..." - konkurs

Opublikowano: 25.01.2013r.

Instytut Kultury Miejskiej w ramach projektu Metropolitanka ogłasza konkurs literacki oraz plastyczno-multimedialny pt. "Dziewczyńskie historie, nieznane herstorie. Konkurs nie tylko dla dziewczyn".

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7 - 19 lat. Celem konkursu jest zachęcenie uczestniczek i uczestników do stworzenia własnych, ważnych opowieści o kobietach, zarówno opisujących ich doświadczenia osobiste, jak i odmalowujących postaci wielkich kobiet w kulturze i historii. Zgłoszenia można nadsyłać do 7 (prace literackie) i 14 (prace plastyczne) kwietnia 2013 roku.

W konkursie mogą wziąć udział uczennice i uczniowie z pomorskich szkół w wieku 7 - 19 lat. Konkurs został podzielony na część literacką i plastyczno - multimedialną. Przedmiotem tej pierwszej jest napisanie krótkiej formy poetyckiej (wiersza) lub krótkiej formy prozatorskiej np. felietonu, eseju, opowiadania. W ramach konkursu plastycznego, uczestnicy i uczestniczki przygotowują prace plastyczne (obrazy, rysunki, kolaże, wycinanki), fotograficzne lub multimedialne (w formie filmu, slideshow, foto-historii).

„Ideą konkursu jest zachęcenie młodych osób, by przyjrzały się doświadczeniu kobiet wszystkich generacji, zastanowiły się, co przeżywają lub przeżywały kiedyś dziewczynki, dziewczyny, panie dorosłe i dojrzałe, babcie i prababki. Mamy nadzieję, że próbie wyodrębnienia i przedstawienia własnego punktu widzenia towarzyszyć będzie dostrzeżenie niedocenianej często obecności kobiet w kulturze i historii" - tłumaczą koordynatorki konkursu, Bogna Burska i Barbara Piórkowska.

Na stronie konkursu: www.ikm.gda.pl/DziewczynskieHistorieKonkurs znajduje się regulamin i karta zgłoszenia do konkursu, a także wskazówki dla nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic z propozycjami tematów.

W skład jury konkursu literackiego wejdą: koordynatorka projektu, pisarka, poetka Barbara Piórkowska, poetka Aleksandra Perzyńska i przedstawicielka Organizatora Anna Urbańczyk. Prace plastyczne i multimedialne oceni jury w składzie: koordynatorka projektu, artystka wizualna, adiunkt w Katedrze Intermediów ASP w Gdańsku dr Bogna Burska, artystka wizualna Honorata Martin, przedstawicielka Organizatora Anna Urbańczyk.

Laureatom i Laureatkom Konkursu, podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu w Instytucie Kultury Miejskiej 16 maja 2013 r. zostaną przyznane nagrody książkowe w czterech kategoriach wiekowych.

Harmonogram prac:
22 stycznia 2013 - ogłoszenie konkursu
7 kwietnia 2013 - termin nadsyłania prac literackich (liczy się data stempla pocztowego)
14 kwietnia 2013 - termin nadsyłania prac plastycznych (liczy się data stempla pocztowego)
do 10 maja 2013 - rozesłanie informacji o wygranej do laureatów i laureatek drogą e-mailową
16 maja 2013, godz. 11.00 - uroczyste rozstrzygnięcie konkursu w Instytucie Kultury Miejskiej i wręczenie nagród.

„Dziewczyńskie historie, nieznane herstorie. Konkurs nie tylko dla dziewczyn" odbywa się w ramach projektu Metropolitanka. Jest to projekt herstoryczny (z ang. "her story" - „jej historia", w przeciwieństwie do "history" - „jego historia"), który opowiada o roli kobiet w historii, pomijanej w akademickich, szkolnych oraz codziennych rozmowach. Herstory, czyli historie opowiadane z perspektywy kobiet, mają pełniej odmalować dzieje trójmiejskiej metropolii, a także całego regionu pomorskiego. W roku 2012 Metropolitanka skoncentrowała się na kobietach związanych z dawną Stocznią Gdańską. W efekcie powstały trzy trasy turystyczne poświęcone działaczkom Solidarności, pracownicom Stoczni oraz artystkom tworzącym na terenie Stoczni. W ramach przedsięwzięcia odbyły się spacery z przewodniczkami po przygotowanych trasach, stworzono materiały do samodzielnego ich zwiedzania, odbył się panel dyskusyjny „Alina Pienkowska - Borusewicz - życie w służbie Solidarności" i wystawa prac studentów i studentek II roku Katedry Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Cały czas prowadzony jest blog, na którym każdy może zaproponować wartą opisania herstorię.
Strona projektu (wraz z blogiem): www.ikm.gda.pl/metropolitanka

Konkurs objęły patronatem/matronatem:
Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Fundacja Feminoteka, Fundacja Przestrzeń Kobiet.