Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Amber Gold: ponad 12 i pół tysiąca zgłoszeń

Opublikowano: 22.01.2013r.

12.614 zgłoszeń od wierzycieli Amber Gold zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ. Sąd informuje, że są to wszystkie zgłoszenia złożone w terminie, czyli do 27 grudnia ubiegłego roku.

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku Rafał Terlecki poinformował, że cały czas wpływają do sądu zgłoszenia wierzytelności. Zapewnił, że "wnioski wierzycieli Amber Gold złożone po terminie również będą zarejestrowane i będą brane pod uwagę".

Kwota wierzytelności, zgłaszana przez wierzycieli, będzie znana po zakończeniu procesu ich rejestracji i weryfikacji.

Syndyk masy upadłościowej Amber Gold Józef Dębiński potwierdził, że wpłynęło do niego 930 wniosków wierzycieli. Pod koniec września ubiegłego roku gdański sąd informował, że łączna liczba wierzycieli spółki wynosi co najmniej 15 tys., a wartość zobowiązań to około 700 mln zł.

Za: radiogdansk.pl