Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Grzegorz Lewkowicz
(ostatnie artykuły autora)

muzyk, wokalista, satyryk. Ur. 1 maja 1951 roku w Kętrzynie na Mazurach, od 1972 mieszka w Gdyni. Ukończył studia na Wyd...

Zaproszenie do dyskusji o samorządowej rewolucji

Opublikowano: 21.01.2013r.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC) opublikowało projekt założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jak poinformował MAC, celem zmian jest poprawa warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego poprzez: zwiększenie ich samodzielności i elastyczności organizacyjnej, ułatwienie współpracy, dobrowolne łączenie samorządów oraz poprawę procedur realizacji zadań.

Zwiększenie samodzielności i elastyczności działania jednostek samorządu terytorialnego

Resort cyfryzacji chce umożliwić wykonywanie zadań ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w ramach, odpowiednio, urzędów gmin i starostw powiatowych (w tym urzędów miast na prawach powiatu).

Nowe przepisy pozwoliłyby łączyć zadania różnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w danym samorządzie w jednej jednostce organizacyjnej.

Stworzono by możliwość prowadzenia gminnej działalności kulturalnej dodatkowo w formie wspólnej jednostki organizacyjnej gmin, przy zachowaniu obowiązku wykonywania określonych zadań i dostępności usług dla mieszkańców.

Ministerstwo chce też umożliwić wykonywanie zadań biblioteki szkolnej przez bibliotekę publiczną.

Proponowaną ustawą wprowadzono by możliwość organizowania działalności kulturalnej dodatkowo w formie samorządowej jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.

Według założeń resortu cyfryzacji, JST miałyby możliwości tworzenia jednostek organizacyjnych - zarówno posiadających osobowość prawną jak i jej nieposiadających - do wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej samorządowych jednostek organizacyjnych oraz zapewnienia innych warunków dla ich funkcjonowania.

MAC chce dać możliwość powierzenia kierownikowi samorządowej jednostki organizacyjnej utworzonej do obsługi finansowej zadań głównego księgowego samorządowej jednostki organizacyjnej.

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego

Ministerstwo cyfryzacji proponuje zmiany w zakresie rejestracji związków jednostek samorządu terytorialnego.

MAC zamierza uprościć i skrócić procedury zmiany statutu związku międzygminnego oraz procedury jego likwidacji.

Organ stanowiący związku przyjmowałby projekt uchwały w sprawie zmiany statutu i przesyłał do uzgodnienia do wojewody. Jeżeli wojewoda nie przedstawiłby negatywnego stanowiska w terminie 30 dni, projekt byłby uważany za uzgodniony.

Założenia do ustawy zawierają zapowiedź ułatwień przy tworzeniu związku. W przypadku rejestracji nowego związku procedura byłaby zbliżona do tej, jaka byłaby stosowana przy zmianie statutu.

MAC proponuje uproszczenie i skrócenie procedury zmiany statutu związku powiatów oraz procedury jego likwidacji. Zakłada wprowadzenie analogicznych, jak w przypadku związków międzygminnych, nowych rozwiązań w stosunku do związków powiatowych.

Ponadto nowe przepisy miałyby umożliwić tworzenie związków powiatowo-gminnych.

 

Za: samorzad.pap.pl