Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Wejherowo: XXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta

Opublikowano: 20.01.2013r.

We wtorek 22 stycznia br. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się XXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa.

W porządku obrad znajduje się pięć projektów uchwał: - w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego; - w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Wejherowa od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości; - w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty; - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze ograniczonym ulicami: Sobieskiego, Kopernika, 10 Lutego i Sienkiewicza oraz - w sprawie zmiany uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa.

Za: Wejherowo.pl