Senat przyjął ustawę o referendach lokalnych

Opublikowano: 11.01.2013r.

Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o referendum lokalnym, według której referenda będą mogły być przeprowadzane także dla wyrażenia stanowiska m.in. w istotnych sprawach społecznych lub gospodarczych.

Za nowelizacją, w kształcie przyjętym w połowie grudnia ub.r. przez Sejm, opowiedziało się 94 senatorów.

Nowelizacja ustawy, która wywodzi się z projektu senackiego, zakłada, że referenda będą mogły być przeprowadzane również dla wyrażenia stanowiska w istotnych sprawach dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących daną wspólnotę. Zachowana zostaje także możliwość przeprowadzenia referendum w sprawie samoopodatkowania. Nowelizacja ta jest realizacją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2003 roku.

Podczas środowej dyskusji nad nowelą senatorowie podkreślali, że nowela jest "ważnym ogniwem wzmacniającym demokrację w Polsce", a mieszkańcy lokalnych społeczności otrzymują uprawnienia do zabierania głosu poprzez referendum we wszystkich najważniejszych dla tej wspólnoty sprawach.

Dotychczas ustawa o referendum lokalnym stanowi, że mieszkańcy mogą wyrażać w referendum swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki samorządu lub w sprawie odwołania władz danego samorządu, a w przypadku gminy także wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
W trakcie prac sejmowych nad nowelizacją negatywnie zaopiniowana została propozycja Senatu podwyższenie z 10 do 15 proc. progu uprawnionych do głosowania, na wniosek których przeprowadza się referendum ws. odwołania organów gmin, nie będących miastami na prawach powiatu. (PAP)

 

Za: samorzad.pap.pl