Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Tadeusz Buraczewski
(ostatnie artykuły autora)

ur. w I-szej połowie ub. wieku w Tykocinie. Zwolennik logiki realizmu satyryczno - publicystycznego jak i zamordyzmu ośw...

Konsultacje w sprawie bezpieczeństwa na drogach

Opublikowano: 11.01.2013r.

Ministerstwo Transportu rozpoczęło konsultacje projektu "Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020" przygotowanego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ich celem jest zaproszenie wszystkich obywateli do włączenia się w działania służące poprawie bezpieczeństwa na drogach.

Program, poza diagnozą stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, określa priorytety i kierunki działania w kolejnych latach, w podziale na pięć podstawowych obszarów:

- bezpieczny człowiek (ochrona życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego),
- bezpieczne drogi (infrastruktura drogowa),
- bezpieczna prędkość,
- bezpieczny pojazd,
- ratownictwo i opieka powypadkowa.

Na specjalnej stronie internetowej poświęconej konsultacjom można zgłaszać swoje uwagi do treści dokumentu, a także, co szczególnie ciekawe, ocenić funkcjonowanie konkretnych fotoradarów w całej Polsce oraz zaproponować własną lokalizację dla nowego fotoradaru (co wiąże się jednak ze spełnieniem wielu dodatkowych wymagań).

Konsultacje skierowane są do jednostek administracji rządowej i samorządowej, instytucji publicznych i organizacji oraz do wszystkich obywateli. Ich efektem będzie powstanie ostatecznej wersji dokumentu.

Swoją opinię można wyrazić za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie poświęconej konsultacjom lub listownie.

Więcej informacji na stronie: www.ocenprogrambrd.pl

 

Za: partycypacjaobywatelska.pl