Wstąp do Błękitnego Patrolu WWF! Pomóż chronić Bałtyk!

Opublikowano: 09.01.2013r.

WWF Polska rozpoczął właśnie rekrutację do Błękitnego Patrolu. Prawie 200 nowych wolontariuszy dołączy do Patrolu, który pomaga chronić przyrodę Bałtyku. Wolontariusze są szczególnie potrzebni na mało zaludnionych odcinkach polskiego wybrzeża.

Każdy mieszkaniec nadmorskich miejscowości może zgłosić się do Patrolu - mówi Katarzyna Pietrasik, koordynatorka Błękitnego Patrolu WWF. - Wystarczy chęć udziału w tej niezwykłej przygodzie, jaką jest ochrona przyrody, i wytrwałość w wypełnianiu patrolowych obowiązków.

Od stycznia br. WWF Polska będzie prowadził rekrutację nowych wolontariuszy, którzy zostaną przyjęci do Błękitnego Patrolu WWF. Do ich obowiązków oprócz obserwacji i wsparcia ochrony morskich ssaków, dołączy monitoring pięciu gatunków ptaków, występujących na bałtyckim brzegu - sieweczki obrożnej, rybitwy białoczelnej, rybitwy czubatej, rybitwy rzecznej i ostrygojada. Dzięki działalności wolontariuszy naukowcy otrzymają dane dotyczące tych gatunków.

Zanim wolontariusze wyruszą na swój pierwszy patrol, zostaną przeszkoleni przez ekspertów zajmujących się ochroną ssaków bałtyckich i ptaków. Planowane są też inne szkolenia, które pomogą im skutecznie reagować na zagrożenia środowiskowe, a także prowadzić obserwacje i zbierać inne dane pomocne dla badaczy polskiego wybrzeża Bałtyku. Dlatego tak ważne jest powiększenie grona osób działających w Patrolu WWF.

Szczególnie liczymy i zachęcamy osoby, które mieszkają na mało zaludnionych odcinkach wybrzeża - tłumaczy Pietrasik. - To szczególnie tam potrzebni są dziś wolontariusze. Wszystkich zainteresowanych, w zależności od miejsca zamieszkania, prosimy o kontakt z jednym z pięciu liderów lokalnych, którzy będą koordynować działalność Patrolu na odcinkach od Świnoujścia do Kołobrzegu, i kolejno od Kołobrzegu do granicy województwa pomorskiego, od granicy z województwem zachodniopomorskim po Karwię, od Karwi po Świbno i od Mikoszewa do Piasków.

Dotychczas Błękitny Patrol WWF składał się z 42 osób, które patrolowały plaże wzdłuż całego polskiego wybrzeża Bałtyku.. Dodatkowo ich zadaniem było zbieranie danych dotyczących obserwacji ssaków morskich i udzielanie pierwszej pomocy fokom i morświnom, jeżeli zaistniała taka potrzeba.

Przez ostatnie trzy lata wolontariusze wytrwale pomagali w ochronie przyrody Bałtyku - dodaje Pietrasik. - Efekty ich pracy są imponujące. Niezwykłe są też oddanie, pasja i zaangażowanie, z jakimi podchodzą do wypełnienia swoich obowiązków. Patrol stał się częścią ich życia. Za swoją działalność zostali kilkukrotnie nagrodzeni i wyróżnieni.


Osoby zainteresowane rekrutacją do Błękitnego Patrolu są proszone o kontakt z lokalnymi liderami:

Świnoujście - Kołobrzeg: Konrad Wrzecionkowski, tel. 785 855 945;

Kołobrzeg - granica województw zachodniopomorskiego i pomorskiego (z Kołobrzegiem włącznie): Sebastian Barszczewski, tel. 785 855 934;

granica województw zachodniopomorskiego i pomorskiego - Karwia (z Karwią włącznie): Wojciech Bagiński, tel.785 855 957;

Karwia - Gdańsk-Świbno: Michał Krause, tel. 795 536 009;

Mikoszewo - Piaski: Jan Wilkanowski, tel. 785 855 959.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt "Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich"