Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Tomasz Cieślikowski
(ostatnie artykuły autora)

Pasjonujący się utrwalaniem ulotnych chwil na matrycy, kochający muzykę, szczególnie tę na żywo, nie pogardzi także dobr...

Podsumowanie roku senioralnego

Opublikowano: 28.12.2012r.

"Konferencja Podsumowująca: Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 - rezultaty i wyzwania na przyszłość" odbyła się 19 grudnia 2012 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

- Kończy się Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, ale nie kończy się jego idea - powiedział podczas konferencji Minister Władysław Kosiniak-Kamysz. - W tym roku w ministerstwie nie tylko mówiliśmy o problemach osób starszych, ale też wiele zrobiliśmy. Warto wspomnieć choćby o powołaniu Departamentu Polityki Senioralnej czy uruchomieniu "Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 - 2013" (ASOS). W tym roku na ten program przeznaczyliśmy 20 mln zł, w przyszłym roku przeznaczymy 40 mln.

Minister Kosiniak-Kamysz przypomniał, że wysiłki Polski w tym zakresie zostały docenione przez unijnego komisarza zatrudnienia, spraw społecznych i integracji Laszlo Andora, który wymienił nasz kraj jako jeden z trzech, które najwięcej zrobiły w tym roku w dziedzinie polityki senioralnej. Minister przywołał także przykład Irlandii, gdzie powstał obywatelski parlament seniorów, jako dobry przykład do naśladowania.

- Znajdujemy się na początku drogi do zmiany świadomości, edukacji społecznej, partycypacji w solidarności międzypokoleniowej - powiedział Minister Władysław Kosiniak-Kamysz, zwracając uwagę na wielki potencjał energii, drzemiący w osobach starszych, ujawniony przy okazji rozmaitych działań, podejmowanych z okazji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych.

Tegoroczny program ASOS podsumowała Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w MPiPS Marzena Breza. - Program cieszył się wielkim zainteresowaniem. Na ogłoszony w jego ramach konkurs wpłynęło ponad 1400 ofert. 425 podmiotów otrzymało środki finansowe. W pierwszej połowie 2013 roku ogłosimy jego kolejną edycję. Dyrektor Breza podkreśliła też, jak istotne w trakcie realizacji konkretnych przedsięwzięć jest partnerstwo publiczno-społeczne, z którego korzystają samorządy przy aktywizowaniu osób starszych.

Podczas konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne, których tematem były działania sektora publicznego i niepublicznego w obszarze aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej.

Podsumowania głównych wydarzeń i działań dokonała Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, koordynator ER2012 w Polsce. Wraz z prof. dr hab. Ewą Kozdroń Minister wręczyła nagrody w ramach konkursu: Seniorzy XXI wieku, pod patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W kategorii projekt akcyjny nagroda trafiła do Wielopokoleniowego Klubu Wolontariusza TWWP Dar Czasu i Serca z Lublina, a w kategorii projekt długoterminowy do Świetlicy Środowiskowo-Sąsiedzkiej Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie.

Krystyna Lewkowicz, Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia UTW, w imieniu Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku wręczyła pamiątkowe numizmaty - "3 dukaty mądrości" - osobom najbardziej zaangażowanym w działania, związane z ER2012. Otrzymali je:

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz,
Minister Czesława Ostrowska,
Poseł Michał Szczerba, Przewodniczący parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
Senator Mieczysław Augustyn, Przewodniczący senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

Konferencja została zorganizowana przez MPiPS w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

 

za: mpips.gov.pl