Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Polecane

Jacek Sieradzki: Rezygnuję. Rozmowa z dyrektorem festiwalu R@Port

VI ranking aktorów Wielkiego Miasta

Kto wygrał, kto przegrał: teatry i festiwale. Podsumowanie roku teatralnego na Pomorzu cz.3

Nasyceni, poprawni, bezpieczni. Podsumowanie roku teatralnego 2014 na Pomorzu, cz.2

Podsumowanie roku teatralnego 2014 na Pomorzu, cz.1: Naj, naj, naj

Niedyskretny urok burżuazji. Po Tygodniu Flamandzkim

Na8-10Al6Si6O24S2-4 dobrze daje. Po perfomansie ‘Dialogi nie/przeprowadzone, listy nie/wysłane’

Panie Jacku, pan się obudzi. Zaczyna się X Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port

Wideoklip - niepokorne dziecko kinematografii i telewizji. Wywiad z Yachem Paszkiewiczem

Empire feat. Renia Gosławska - No more tears

Na co czekają więźniowie ? Beckett w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce

Zmiany, zmiany, zmiany. Podsumowanie roku teatralnego 2012 na Pomorzu

Debata w sprawie sprofanowania Biblii przez Adama Darskiego (Nergala)

Jakie dziennikarstwo poświęcone kulturze w Trójmieście jest potrzebne ?

Dość opieszałości Poczty Polskiej. Czytajmy wiersze Jerzego Stachury!

Brygada Kryzys feat. Renia Gosławska & Marion Jamickson - Nie wierzę politykom

Monty Python w Gdyni już do obejrzenia!

Kinoteatr Diany Krall. "Glad Rag Doll" w Gdyni

Tylko u nas: Dlaczego Nergal może być skazany ? Pełny tekst orzeczenia Sądu Najwyższego

Obejrzyj "Schody gdyńskie"!

Piekło w Gdyni - pełna relacja

Pawana gdyńska. Recenzja nowej płyty No Limits

Kiedy u nas? Geoffrey Farmer i finansowanie sztuki

Wciąż jestem "Harda" - wywiad z bohaterką "Solidarności"

Wielka zadyma w Pruszczu Gdańskim

Podróż na krańce świata, czyli dokąd zmierza FETA ?

Co piłka nożna może mieć wspólnego ze sztuką ?

Eksperyment dokulturniający, czyli „Anioły w Ameryce” na festiwalu Open’er

Pomorze, Gdynia, Gdańsk: Ostatnie rozmowy o pieniądzach w kulturze przed końcem roku

Opublikowano: 20.12.2012r.

POP, czyli porozmawiajmy o pieniądzach. Przedstawiamy ostatnią w tym roku relację z obrad komisji kultury w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku oraz w urzędach miast Gdańska i Gdyni, które odbyły się w grudniu. Szczególnie polecamy zapis spotkania w Urzędzie Marszałkowskim.

7 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego. Przedstawiono plany prac na rok 2013 instytucji kultury działających w województwie: Nadbałtyckiego Centrum Kultury, Teatru Wybrzeże, Filharmonii Bałtyckiej oraz Opery Bałtyckiej.

Pierwszy zabrał głos Roman Perucki, dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Filharmonię rocznie odwiedza około 160 000 osób i mimo kryzysu sale są pełne. W roku 2013 planowanych jest 180 imprez - w tym 50 symfonicznych, 67 kameralnych, 46 współorganizowanych, 16 koncertów edukacyjnych. Jeśli chodzi o kwestie finansowe - dotacja na przyszły rok jest na takim poziomie, że filharmonia musi dołożyć drugie tyle (około 14 mln zł). Dochody filharmonii ogólnie wynoszą ok. 3 mln (przychody z biletów to około 1,7 mln zł). Filharmonia musi utrzymać 81 etatów muzycznych + 5 osób współpracujących na innych zasadach, 36 pracowników obsługi, dwadzieścia parę firm jednoosobowych, wykonujących usługi (np. sprzątanie). Oczywiście instytucja ta stara się o dotacje ministerialne i inne fundusze.

Następnie sytuację Opery Bałtyckiej przedstawił jej dyrektor Marek Weiss. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego pokrywa jedynie koszty niezbędne do przetrwania instytucji, m.in. wynagrodzenia (250 etatów), ogrzewanie i inne. Opera wystawia minimum 10 spektakli operowych miesięcznie, a sponsorzy, zdaniem Marka Weissa, to w Polsce czysta fikcja. Opera ma obecnie jednego poważnego sponsora, i to od niedawna, jest to firma LOTOS. Opera to luksus, dlatego musi kosztować. Dyrektor dodał, że Opera Bałtycka to opera nr 1 w Polsce, nie licząc Opery Narodowej, która otrzymała, bagatela, 90 mln zł dotacji na przyszły rok. Dyrektor Marek Weiss podkreślił, w swoim nasyconym emocjami wystąpieniu, że opera to instytucja o bardzo specyficznym profilu artystycznym, którego nie da się mieszać z innymi działaniami, jak mogą to robić inne instytucje kultury. Wpływa to na ograniczenia związane z przestrzenią czy działalnością impresaryjną. Brak dofinansowania skutkuje tym, że opera będzie grała mniej, zamiast 10 spektakli miesięcznie wystawi 8, a zamiast 5 premier rocznie zobaczymy tylko jeden nowy spektakl. To, zdaniem dyrektora, może być dla opery zabójcze, spowodować zarzuty, że opera nic nie robi, mimo otrzymania dotacji. Wydaje się, że obecnej sytuacji, kiedy budżety wszystkich niemal pomorskich instytucji kultury są obcinane, jest to bardzo niebezpieczna sytuacja błędnego koła. Brak dofinansowania skutkuje spadkiem jakości, co z kolei przekłada się na mniejszą frekfencję i ostatecznie mniejsze wpływy z biletów. Konieczne jest podjęcie odważnych decyzji, które umożliwią przerwanie tego błędnego koła.

Adam Orzechowski przedstawił sytuację Teatru Wybrzeże. Ma on de facto trzech organizatorów - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (z roczną dotacją w wysokości 1 827 000 zł) oraz Województwo Pomorskie, a także Urząd Miasta w Sopocie, który na Scenę Kameralną przeznacza rocznie 400 000 zł. Teatr otrzymuje także wsparcie ze strony Miasta Gdańska (zwykle przeznaczane na festiwal Wybrzeże Sztuki), w tym i ubiegłym roku teatr otrzymał dwukrotnie dotację z gminy. Teatr gra na 5. scenach, przez cały rok. Osiąga rekordowe wpływy (działalność gospodarcza, wynajem lokali, sprzedaż biletów - w październiku wpływy z biletów wyniosły 230 000 zł, w listopadzie 250 000 zł,). Adam Orzechowski dodał dla porównania, że koszt jednego przedstawienia to średnio 680 tys. zł.

Elżbieta Pękała z Nadbałtyckiego Centrum Kultury powiedziała, że dumą Centrum jest fakt, że dysponuje ono dwoma obiektami zabytkowymi. Powodem do dumy, ale także problemem, jest Ratusz Staromiejski, w którym należy wymienić parkiet. W Ratuszu dzieje się niezwykle dużo, niemal codziennie, a każde wydarzenie jest jedyne i niepowtarzalne. Nie można w przypadku tej instytucji liczyć na dochody związane ze sprzedażą biletów, ponieważ każde wydarzenie jest premierą. Na całoroczną działalność kulturalną, po odjęciu kosztów stałych, z dotacji zostaje 887 000 zł. Centrum organizuje koncerty, wystawy, a także prowadzi działalność edukacyjną.

Podczas posiedzenia komisja zaopiniowała także Wieloletnią Prognozę Finansową i Uchwałę Budżetową. Henryk Halmann, skarbnik województwa pomorskiego, który zreferował oba dokumenty, powiedział, że zostały one dostosowane do spowolnienia gospodarczego, podkreślił także, że nie ma kryzysu finansowego, a samo określenie jest nadużywane.

W ostatniej części spotkania Marszałek Mieczysław Struk zapewnił, że Program ochrony zabytków będzie nadal finansowany ze środków własnych samorządu województwa - w tym roku województwo przeznaczyło na ten program 700 000 zł. Marszałek chce zachęcić prezydentów głównych miast województwa do zwiększenia finansowania instytucji kultury. Zdaniem Marszałka zaangażowanie obecne jest niewystarczające. Zgodzić się można, że w sytuacji spowolnienia gospodarczego, którego jesteśmy świadkami, gminy nie mogą wymagać od Urzędu Marszałkowskiego, że sam weźnie na barki cięzar utrzymania instytucji kultury. Należy pamiętać, że kultura, zwłaszcza ta wysoka, nigdy nie utrzyma się sama, a do jej przetrwania konieczna jest współpraca wielu podmiotów, a także sektora publicznego i prywatnego. A do tego, że warto, nawet w kryzysie, zabiegać o przetrwanie teatrów, opery czy filharmonii, chyba nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać.

Więcej o budżecie województwa przeczytasz tutaj.

http://www.youtube.com/watch?v=r2gMxYnmeuw

Komisja Kultury w Urzędzie Marszałkowskim - 7.12.2012 r. Jeżeli masz problem z "odpaleniem" filmu, kliknij tutaj.

11 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska. Komisja opiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich "Twierdza Gdańsk". Została także przedstawiona informacja operatora stadionu - Arena Gdańsk Operator Sp. z o.o. w sprawie koncertu Jennifer Lopez.

17 grudnia miało miejsce kolejne spotkanie Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego. Zaopiniowane zostały projekty uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie zmiany nazwy Państwowego Teatru "Wybrzeże" w Gdańsku i nadania statutu. Następnie zaopiniowano projekt uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych z województwa pomorskiego w ramach projektu "Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki" realizowanego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dniu 18 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Komisji Kultury w Urzędzie Miasta Gdynia. Podczas spotkania zaprezentowały swoją działalność dwa stowarzyszenia działające w Gdyni: Pomorskie Stowarzyszenie Projektantów PoCoTo oraz Stowarzyszenie Traffic Design. Stowarzyszenia nawiązały współpracę i razem starają się o pozyskanie od miasta lokalu do prowadzenia działalności. Wnioskują oni o dotację na rok 2013 w wysokości 379 560 zł. Członkini Komisji Kultury, Beata Łęgowska, zapytała Agnieszkę Menczykowską, która prezentowała projekt, jak oba stowarzyszenia w swojej działalności definiują sztukę offową i w jaki sposób podchodzą do kontrowersji w sztuce. Łęgowska przyznała, że Gdynia miastem nowoczesnym jest, ale nie skandalizującym. Dodała, że w Polsce istnieje rozróżnienie na miasta skandalizujące i nieskandalizujące. Gdynia, zdaniem Beaty Łęgowskiej, wspiera nowoczesną sztukę, ale nie wchodzi w kontrowersje. Członkowie stowarzyszeń podkreślili, że ich główną działalnością nie będzie organizowanie wystaw, w centrum ich zainteresowań znajduje się bowiem estetyka przestrzeni miejskiej.

Na koniec Komisja zaopiniowała projekt budżetu na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Komisja zaopiniowała także pozytywnie projekt uchwały zmieniającej zasady przyznawania stypendiów dla studentów i doktorantów, piszących prace na temat Gdyni. Po zmianach w regulaminie przyznawania stypendiów nie będzie sztywnego podziału na 2 stypendia dla magistrów i 2 dla doktorantów, zamiast tego będą przyznawane ogólnie 4 stypendia rocznie.

http://www.youtube.com/watch?v=76WS1msZ9sA

Posiedzenie Komisji Kultury w Urzędzie Miasta Gdyni - 18.12.2012 r. Jeżeli masz problem z "odpaleniem" filmu, kliknij tutaj.
Autor

obrazek

Katarzyna Gajewska
(ostatnie artykuły autora)

Kulturoznawczyni z wykształcenia, społeczniczka z zamiłowania.