Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Tadeusz Buraczewski
(ostatnie artykuły autora)

ur. w I-szej połowie ub. wieku w Tykocinie. Zwolennik logiki realizmu satyryczno - publicystycznego jak i zamordyzmu ośw...

Konwencja o zwalczaniu przemocy wobec kobiet podpisana

Opublikowano: 19.12.2012r.

W dniu 18 grudnia 2012 r. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego traktowania, Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera, uroczyście złożyła podpis pod Konwencją o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej, w obecności Zastępcy Sekretarza Generalnego Rady Europy Gabrielli Battaini-Dragoni.

Konwencja jest otwarta do podpisu od 11 maja 2011 roku, do tej pory podpisało ją 25 państw, ratyfikowało 1 - Turcja. Polska będzie 26 państwem, które podpisało Konwencję.

Konwencja zawiera część dotyczącą prawa cywilnego i karnego, swoim zasięgiem obejmuje wszystkie rodzaje przemocy na które może być narażona kobieta, ale również osoby starsze, dzieci czy osoby niepełnosprawne doznające przemocy domowej.

Link do konwencji

 

Za: rownetraktowanie.gov.pl