Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Polecane

Jacek Sieradzki: Rezygnuję. Rozmowa z dyrektorem festiwalu R@Port

VI ranking aktorów Wielkiego Miasta

Kto wygrał, kto przegrał: teatry i festiwale. Podsumowanie roku teatralnego na Pomorzu cz.3

Nasyceni, poprawni, bezpieczni. Podsumowanie roku teatralnego 2014 na Pomorzu, cz.2

Podsumowanie roku teatralnego 2014 na Pomorzu, cz.1: Naj, naj, naj

Niedyskretny urok burżuazji. Po Tygodniu Flamandzkim

Na8-10Al6Si6O24S2-4 dobrze daje. Po perfomansie ‘Dialogi nie/przeprowadzone, listy nie/wysłane’

Panie Jacku, pan się obudzi. Zaczyna się X Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port

Wideoklip - niepokorne dziecko kinematografii i telewizji. Wywiad z Yachem Paszkiewiczem

Empire feat. Renia Gosławska - No more tears

Na co czekają więźniowie ? Beckett w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce

Zmiany, zmiany, zmiany. Podsumowanie roku teatralnego 2012 na Pomorzu

Debata w sprawie sprofanowania Biblii przez Adama Darskiego (Nergala)

Jakie dziennikarstwo poświęcone kulturze w Trójmieście jest potrzebne ?

Dość opieszałości Poczty Polskiej. Czytajmy wiersze Jerzego Stachury!

Brygada Kryzys feat. Renia Gosławska & Marion Jamickson - Nie wierzę politykom

Monty Python w Gdyni już do obejrzenia!

Kinoteatr Diany Krall. "Glad Rag Doll" w Gdyni

Tylko u nas: Dlaczego Nergal może być skazany ? Pełny tekst orzeczenia Sądu Najwyższego

Obejrzyj "Schody gdyńskie"!

Piekło w Gdyni - pełna relacja

Pawana gdyńska. Recenzja nowej płyty No Limits

Kiedy u nas? Geoffrey Farmer i finansowanie sztuki

Wciąż jestem "Harda" - wywiad z bohaterką "Solidarności"

Wielka zadyma w Pruszczu Gdańskim

Podróż na krańce świata, czyli dokąd zmierza FETA ?

Co piłka nożna może mieć wspólnego ze sztuką ?

Eksperyment dokulturniający, czyli „Anioły w Ameryce” na festiwalu Open’er

Nowy rok budżetowy w kulturze coraz bliżej

Opublikowano: 14.12.2012r.

POP, czyli porozmawiajmy o pieniądzach. Przedstawiamy kolejną relację z obrad komisji kultury w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku oraz w urzędach miast Gdańska, Gdyni, Sopotu i Redy, które odbyły się w listopadzie.

Na posiedzeniu Komisji Kultury w Redzie, która odbyła się w dniu 6 listopada, zajęto się kwestią nowej siedziby Domu Kultury. Burmistrz Redy, Krzysztof Krzemiński zreferował stan prac. Jeszcze w tym roku mają ruszyć prace związane z modernizacją i przystosowaniem obiektu dla tej instytucji. Problemem, wstrzymującym prace, było m.in. uzyskanie pozwolenia na budowę.

http://www.youtube.com/watch?v=9_ah3wp_1Pg

Reda, 6.11.2012 r. Jeżeli masz problem z "odpaleniem" filmu, kliknij tutaj.

Podczas spotkania Komisji Kultury w Urzędzie Miasta Sopot 12 listopada, omawiano kwestię zmian w Programie Współpracy Miasta Sopotu z Organizacjami Pozarządowymi. Merytorycznie nie ulega on zmianie, zadania pozostają te same, co w pozostałych latach. Druga sprawa, która była omawiana podczas posiedzenia, to Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz wymagana aktualizacja statutów PGS, Muzeum Sopotu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie. Statuty są nieaktualne, ponieważ pochodzą z przełomu lat 1999/2000.

Po omówieniu kwestii formalnych przedstawiono sytuację Muzeum Sopotu, które jest od wielu lat dotkliwie niedofinansowane, muzeum jest również systematycznie zalewane, co powoduje jego niszczenie. Tegoroczny budżet muzeum jest, zdaniem jego dyrektor, Małgorzaty Buchholz-Todoroskiej, dramatycznie niski, i nie jest możliwe przeprowadzenie remontu. Koszt planowanej adaptacji przekracza 50 tys., tymczasem muzeum ma do dyspozycji 28 tys. W przyszłym roku budżet ma być zmniejszony o 10%, dotacja miejska ma wynieść 846 tyś zł. To wystarczy na stałe koszty utrzymania budynku, wraz z wynagrodzeniami, które w roku 2012 wyniosą około 813 tyś zł. Ogólny budżet będzie nieco wyższy (wchodzi w jego skład także 85 tyś dochodów własnych). Przy takiej wysokości budżetu na działalność merytoryczną pozostaje około 114 tys., czyli zaledwie 14% całości dotacji rocznej instytucji. Niedobór finansowy Muzeum Sopotu trwa od wielu lat - dodała Małgorzata Buchholz-Todoroska.

Przekazano także informację, że nie tylko Muzeum Sopotu ma mniejszy budżet na przyszły rok, także budżety PGS-u, Miejskiej Biblioteki Publicznej i BART-u zmniejszyły się o 10%. Mimo wszystko rozmowy o trudnej sytuacji Muzeum Sopotu wzbudziły duże emocje wśród członków Komisji, którzy podważyli pewne działania tej instytucji.

http://www.youtube.com/watch?v=P17GG-f92hE&feature=g-user

Sopot, 12.11.2012 r. Jeżeli masz problem z "odpaleniem" filmu, kliknij tutaj.

23 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego. Opiniowano m.in. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Sejmiku Województwa Pomorskiego, obejmujące np. nowy projekt w ramach programu "Erasmus. Uczenie się przez całe życie" (120 tys. zł). Następnie przedstawiono i zaopiniowano Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 a także uchwałę w sprawie nadania statutu Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. Kolejna uchwała, którą opiniowano, dotyczyła wyrażenia woli prowadzenia Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku jako wspólnej instytucji kultury Województwa Pomorskiego oraz Miasta Słupsk. Muzeum ma bogate zbiory (m.in. archiwalia związane z historią Słupska, kolekcja pasteli Witkacego), obecnie zajmuje pomieszczenia Zamku Książąt Pomorskich i potrzebuje nowych pomieszczeń - w tym celu zostały przejęte dwa zabytkowe spichlerze, które znajdują się bezpośrednio przy Zamku. Docelowo ma być przekazana dotacja Miasta Słupska na tę inwestycję w kwocie 1,5 mln zł - a przynajmniej takie są oczekiwania, bo aktualnie podpisywana uchwała jest jedynie wyrażeniem woli (padło również przy okazji stwierdzenie, że miasto jest poważnie zadłużone). Propozycja, by w kosztach Muzeum Pomorza Środkowego, partycypowało także miasto, była inicjatywą Sejmiku.

http://www.youtube.com/watch?v=UJxEfFvr_XU&feature=g-all-u

Urząd Marszałkowski, 23.11.2012 r. Jeżeli masz problem z "odpaleniem" filmu, kliknij tutaj.

27 listopada obradowała Komisja Kultury w Urzędzie Miasta Gdańska. Spotkanie rozpoczęło się od omówienia kwestii Fortyfikacji Gdańska i Pomorza. Padła ciekawa propozycja ożywienia i uatrakcyjnienia tych terenów poprzez wdrożenie tzw. projektowania partycypacyjnego, angażującego mieszkańców miasta. Do realizacji projektu nie wystarczą jednak same środki miasta, muszą one być połaczone w dotacjami europejskimi oraz pożyczką z mechanzmu JESSICA. Następnie opiniowano m.in. uchwały dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także budżetu na rok 2013. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, nie ma nowych przedsięwzięć w 2013 i 2014, w tych latach kontynuowane będą rozpoczęte już przedsięwzięcia, np. Europejskie Centrum Solidarności. Omówiony został projekt budżetu na rok 2013. Założono w nim wzrost PKB na poziomie 2,2%. Budżet miasta został zaprojektowany na poziomie 2 718 000 000 zł, wydatki mają wynieść 2 708 000 000 zł. Jest to pierwsza od 2007 planowana nadwyżka finansowa. W budżecie na kulturę planowane wydatki są mniejsze niż w 2012. W roku 2013 na działalność kulturalną, łącznie z dotacjami, planuje się przeznaczyć 66 901 000 zł, w roku 2012 było to 68 547 000 zł, co stanowi spadek o 3%.

Dotacje dla miejskich i współprowadzonych instytucji kultury wyniosą 47 860 944 zł. Budżety Teatru Minatura oraz Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego pozostają na tym samym poziomie, natomiast zespół muzyki dawnej Capella Gedanensis ma budżet zmniejszony do poziomu 98,37%. W Gdańskim Archipelagu Kultury nastąpi spadek budżetu o 100 000 zł dotacji. Budżet Klubu Żak pozostaje bez zmian, Gdańska Galeria Miejska ma w budżecie zwiększenie o 50 000 zł, w związku z otwarciem 3 oddziału galerii. Budżet Europejskiego Centrum Solidarności zostaje taki sam, Instytut Kultury Miejskiej będzie miał budżet zmniejszony o 300 000 zł. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna otrzyma 7 999 600 zł. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska będzie miało w budżecie 9 722 000 zł, co wynika ze zmniejszenia o 1 200 000, w związku z ograniczeniem liczby remontów. Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis - nastąpiło zwiększenie w budżecie do 2 131 684 zł (nagrody dla chóru w związku z jubileuszem i środki na nowe stroje), natomiast w CSW Łaźnia budzet zostanie zwiększony do kwoty 3 756 000 zł, w związku z oddaniem drugiego oddziału w Nowym Porcie.

http://www.youtube.com/watch?v=H0JHy6qARBo&feature=em-uploademail

Gdańsk, 27.11.2012 r. Jeżeli masz problem z "odpaleniem" filmu, kliknij tutaj.

27 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Kultury w UM Gdyni. Na początku spotkania zapoznano się ze zmianami w regulaminie Nagrody Literackiej Gdyni. Uregulowane zostały kwestie roli organizatora, realizatora i partnera. Wyłącznym organizatorem i fundatorem Nagrody jest miasto Gdynia. Partnerem jest Miejska Biblioteka Publiczna. Następnie przystąpiono do omówienia budżetu Wydziału Kultury. W części związanej z wydatkami bieżącymi budżet przyszłoroczny jest na poziomie 95% przewidywanego wykonania. Jest to wynikiem strategii Prezydenta, by nie likwidować całkowicie zadań, a raczej zmniejszać ich budżety. Poruszono kwestię Ladies Jazz Fesiwal, który miałby radzić sobie finansowo bez wsparcia miasta. Wciąż trwają poszukiwania oszczędności w budżecie. Duże zmiany czekają w przyszłym roku Muzeum Miasta Gdyni, które dotychczas nie wykorzystywało całej wysokości dotacji. Duże środki pochłania także Muzeum Emigracji - na same koszty inwestycyjne do tej pory z Urzędu Miasta przeznaczono 30 mln zł. Wymiar całego budżetu został okrojony do około 2,5%, co daje kwotę 1 306 000 zł. Dominują wydatki o charakterze bieżącym, są one na poziomie 77%, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 21%. Poziom zadłużenia miasta mieści się w połowie górnych tendencji jednostek samorządów, wskaźniki, zdaniem naczelnika Wydziału Kultury Włodzimierza Grzechnika są przyzwoite i wynoszą 4-5%. W budżecie pojawiają się dwie nowe instytucje: Muzeum Emigracji oraz Centrum Nauki Experyment, w związku z czym budżet Wydziału Kultury wzrośnie o 4 mln zł. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2013.

Następnie członkowie Komisji Kultury wysłuchali omówień budżetów pozostałych instytucji kultury w Gdyni. W pierwszej kolejności budżet Muzeum Emigracji przedstawiła jego dyrektor Karolina Grabowicz-Matyjas. Muzeum wystąpiło o dotację w wysokości 4 877 tys. zł. Składa się na to dotacja podmiotowa jak i koszty programowe. Druga dotacja związana jest z koncepcją wystawy stałej - 850 tys. zł. Muzeum wystąpiło również o dotację celową na wydatki inwestycyjne - około 2 740 tys., kwota obejmuje m.in. umowy ze zwycięskim biurem projektowym. Jako druga zabrała głos Violetta Trella, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja związana z kwestiami zatrudnienia pracowników. Obecnie biblioteka zatrudnia 119 pracowników, co daje 111 etatów, znakomita większość osób zarabia 1800 brutto. Nie ma również, zdaniem Violetty Treli, możliwości awansu. Z powodu oszczędności Biblioteka musiała zrezygnować z prenumerat niektórych specjalistycznych czasopism. Jako ostatni zabrał głos Jarosław Wojciechowski, dyrektor CK w Gdyni. Do budżetu CK dojdzie nowe zadanie, mianowicie infobox (jego koszt to 6 mln zł). Dyrektor opowiedział m.in. o planach wystawienia w Hali Sportowo-Widowiskowej wersji koncertowej „Jesus Christ Superstar", we współpracy z TV Polsat. Są także plany zakupu foteli teatralnych do Centrum, padła propozycja od Teatru Muzycznego, który chce sprzedać fotele w cenie po 500 zł za sztukę (cena rynkowa takiego fotela to około 1000 zł). Pojawiło się pytanie, czy Teatr powinien sprzedawać miejskiej jednostce przedmioty zakupione w ramach dofinansowania.

http://www.youtube.com/watch?v=qZGEorKcUAM&feature=plcp

Gdynia, 27.11.2012 r. Jeżeli masz problem z "odpaleniem" filmu, kliknij tutaj.
Autor

obrazek

Katarzyna Gajewska
(ostatnie artykuły autora)

Kulturoznawczyni z wykształcenia, społeczniczka z zamiłowania.