Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Tadeusz Buraczewski
(ostatnie artykuły autora)

ur. w I-szej połowie ub. wieku w Tykocinie. Zwolennik logiki realizmu satyryczno - publicystycznego jak i zamordyzmu ośw...

Konferencja "Partnerstwo – przywilej czy obowiązek?"

Opublikowano: 28.11.2012r.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych zapraszają na konferencję "Partnerstwo – przywilej czy obowiązek?". Spotkanie będzie poświęcone zagadnieniom związanym ze współpracą jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz rozwojem ekonomii społecznej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja odbędzie się 30 listopada 2012 roku w Sali Jazzowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina przy ul. Ołowianka 1 w Gdańsku.

Do udziału zaproszeni są: organizacje pozarządowe, pracownicy odpowiedzialni za współpracę z sektorem pozarządowym reprezentujący różne szczeble administracji samorządowej w województwie oraz organizacje i instytucje działające w zakresie budowania partnerstw oraz w obszarze ekonomii społecznej, a także wszyscy, którzy zainteresowani są powyższą tematyką.

Podczas konferencji wręczone zostaną nagrody laureatom konkursu „Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim - ciekawe pomysły, dobre praktyki".

Chętni do udziału w konferencji proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: konferencja.ngo@pomorskie.eu lub wypełnienie formularza online do 26 listopada br. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz rozwoju przedsiębiorczości społecznej (szczegółowy program konferencji w załączeniu).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych: http://www.urzad.pomorskie.eu oraz http://www.rops.pomorskie.eu, http://www.defs.pomorskie.eu lub pod nr tel: 58 326 88 97 / e-mail: konferencja.ngo@pomorskie.eu.

DO POBRANIA:
Agenda Konferencji "Partnerstwo - przywilej czy obowiązek?"
Formularz zgłoszeniowy