Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Wojciech J. Śmidowicz
(ostatnie artykuły autora)

Ur. w 1951 roku, mgr inż. elektronik (PG), pracuje w dziedzinie teleinformatycznej w Oddziale Morskim IMGW, studia pody...

Europa ma klimatyczny wybór

Opublikowano: 28.11.2012r.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii są kluczowe dla osiągnięcia unijnego celu redukcji emisji w 2050 roku – wynika z najnowszego raportu WWF. Jednak Unia Europejska musi działać już teraz, jeżeli chce osiągnąć postawiony sobie cel redukcji o 85-90% za niecałe cztery dekady i zostać rzeczywistym „klimatycznym” liderem.

Raport WWF "Cutting energy related emissions the right way" ocenia pięć scenariuszy ograniczenia emisji dwutlenku węgla opisanych w przedstawionym przez Komisję Europejską planie działań na rzecz energii - Energy Roadmap 2050 - tłumaczy Monika Marks z WWF Polska. - Wykazuje on, że plan działań uwzględnia stosunkowo wąski zakres wariantów ograniczania emisji, w dodatku dla wszystkich zakłada podobny udział energii odnawialnej do 2030 roku, oraz znaczne uzależnienie od paliw kopalnych, aż po rok 2050.

Jeżeli Unia Europejska poważnie traktuje swoje zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 85-90% do 2050 roku, to musi działać już teraz i nadać odpowiedni priorytet oszczędności energii oraz odnawialnym źródłom, przedkładając je ponad ryzykowne i szkodliwe wsparcie dla paliw kopalnych i energii jądrowej. Bez dalszych działań UE będzie w stanie osiągnąć jedynie 40-procentową redukcję emisji w 2050 roku.

Odnawialne źródła energii reprezentują grupę sprawdzonych rozwiązań - dodaje Marks. - Poleganie na kosztownej i generującej społeczne podziały energetyce jądrowej lub niesprawdzonych metodach CCS grozi porażką na drodze do odwęglenia gospodarki UE. Perspektywa czterdziestu lat pokazuje również wyraźnie, że choć gaz odgrywa ważną rolę na wczesnych etapach tego „odwęglania", jego udział musi się z czasem istotnie zmniejszyć, jeśli chcemy zrealizować cele klimatyczne.

Raport WWF dowodzi również, że Unia Europejska może czerpać większe korzyści, np. 95% redukcji emisji, z jednoczesnego przestawienia się na wytwarzanie dużej części energii ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenia efektywności energetycznej i wynikających z niej oszczędności.

Raport wskazuje na następujące wnioski pozwalające na osiągnięcie większej redukcji emisji z energetyki, a tym samym zmniejszenie zagrożeń związanych ze zmianami klimatu:

1. Oszczędność energii jest kluczowym czynnikiem prowadzącym do odwęglenia systemu energetycznego;
2. Według raportu obecnie jest dobry moment na zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
3. Niezbędna jest modernizacja obecnej infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej, w ten sposób, aby móc w pełni wykorzystać energii ze źródeł odnawialnych i ograniczyć straty przesyłowe.

Rosnące gospodarcze, społeczne i środowiskowe koszty naszego obecnego systemu energetycznego oraz zbliżająca się groźba katastrofalnych zmian klimatycznych powinny skłonić UE do niezwłocznego działania - podsumowuje Marks. - To co możemy zrobić już teraz, to skoncentrować nasze wysiłki na zwiększeniu efektywności energetycznej i przechodzeniu na energię ze źródeł odnawialnych. Mamy nadzieję, że europejscy politycy będą o tym pamiętać również na trwającym właśnie szczycie klimatycznym w Katarze.

 

Za: WWF Poland