Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Gdynia (współ)Liderem Polskiej Ekologii

Opublikowano: 24.10.2008r.

Podczas uroczystej gali w Warszawie Komunalny Związek Gmin „Doliny Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni otrzymał honorowy tytuł „Lidera Ekologii Polskiej” w podkategorii Związek Gmin. Nagroda została wręczona przez Ministra Środowiska Macieja Nowickiego, a statuetkę odebrał Przewodniczący Zarządu Związku – Tadeusz Wiśniewski.

Związek zgłosił do konkursu wniosek zatytułowany „Kompleksowe działania służące ochronie i poprawie stanu środowiska w rejonie Zatoki Gdańskiej”. W prezentacji przedstawiono jak w praktyczny sposób tworzona i realizowana jest wspólna polityka członków Związku – gmin. Jako kompleksowe działania o znaczeniu ponadregionalnym opisany został system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi oraz działania inwestycyjne w ramach zaopatrzenia w wodę i oczyszczanie ścieków. System dot. zarządzania odpadami komunalnymi jest realizowany na terenie gmin-członków związku łącznie z instalacją spółki Eko Dolina, zaś zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków są objęte działalnością spółki PEWIK. We wniosku zawarto również sposoby angażowania społeczności lokalnych gmin członkowskich w projekty na rzecz ochrony środowiska oraz metody aktywizowania mieszkańców w zakresie edukacji ekologicznej, promocji i informacji.

 

To już 11. edycja Konkursu Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii" zorganizowana pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Tytuł "Lider Polskiej Ekologii" przyznawany od 1997 roku stał się ważnym elementem promocji a także zachętą dla kolejnych polskich firm i samorządów do redukcji emisji zanieczyszczeń, oszczędności energii, zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych, ochrony przyrody.   W tegorocznej edycji konkursu udział wzięły 134 jednostki. O tytuł ubiegało się 79 gmin, związków gmin i powiatów oraz 53 przedsiębiorstwa. Podczas oceny zgłoszonych wniosków niezależni eksperci oraz Rada Programowa szczególną uwagę zwracali na zastosowanie najbardziej efektywnych ekologicznie i ekonomicznie rozwiązań.   Informacje o konkursie oraz zdjęcia z uroczystości wręczenia nagród „Lider Polskiej Ekologii 2008” na stronie Ministerstwa Środowiska : www.mos.gov.pl  

 

Przypomnijmy, że Związek powstał w 1991 roku i zrzesza 8 gmin: Gdynię, Redę, Rumię, Sopot, Wejherowo, gminę Kosakowo, gminę Szemud i gminę Wejherowo. Związek wykonuje zadania publiczne w zastępstwie gmin i koordynuje ich działania m.in. w dziadzienie gospodarki wodnej, gospodarki odpadami. Związek jest wspólnie z gminami właścicielem trzech firm: PEWIK w Gdyni, OPEC w Gdyni i EKO DOLINY w Łężycach.   Aktualności dotyczące działalności Związku znajdują się na oficjalnej stronie: www.kzg.pl