Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Polecane

Jacek Sieradzki: Rezygnuję. Rozmowa z dyrektorem festiwalu R@Port

VI ranking aktorów Wielkiego Miasta

Kto wygrał, kto przegrał: teatry i festiwale. Podsumowanie roku teatralnego na Pomorzu cz.3

Nasyceni, poprawni, bezpieczni. Podsumowanie roku teatralnego 2014 na Pomorzu, cz.2

Podsumowanie roku teatralnego 2014 na Pomorzu, cz.1: Naj, naj, naj

Niedyskretny urok burżuazji. Po Tygodniu Flamandzkim

Na8-10Al6Si6O24S2-4 dobrze daje. Po perfomansie ‘Dialogi nie/przeprowadzone, listy nie/wysłane’

Panie Jacku, pan się obudzi. Zaczyna się X Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port

Wideoklip - niepokorne dziecko kinematografii i telewizji. Wywiad z Yachem Paszkiewiczem

Empire feat. Renia Gosławska - No more tears

Na co czekają więźniowie ? Beckett w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce

Zmiany, zmiany, zmiany. Podsumowanie roku teatralnego 2012 na Pomorzu

Debata w sprawie sprofanowania Biblii przez Adama Darskiego (Nergala)

Jakie dziennikarstwo poświęcone kulturze w Trójmieście jest potrzebne ?

Dość opieszałości Poczty Polskiej. Czytajmy wiersze Jerzego Stachury!

Brygada Kryzys feat. Renia Gosławska & Marion Jamickson - Nie wierzę politykom

Monty Python w Gdyni już do obejrzenia!

Kinoteatr Diany Krall. "Glad Rag Doll" w Gdyni

Tylko u nas: Dlaczego Nergal może być skazany ? Pełny tekst orzeczenia Sądu Najwyższego

Obejrzyj "Schody gdyńskie"!

Piekło w Gdyni - pełna relacja

Pawana gdyńska. Recenzja nowej płyty No Limits

Kiedy u nas? Geoffrey Farmer i finansowanie sztuki

Wciąż jestem "Harda" - wywiad z bohaterką "Solidarności"

Wielka zadyma w Pruszczu Gdańskim

Podróż na krańce świata, czyli dokąd zmierza FETA ?

Co piłka nożna może mieć wspólnego ze sztuką ?

Eksperyment dokulturniający, czyli „Anioły w Ameryce” na festiwalu Open’er

Marzenia i plany. Kolejna relacja z cyklu Porozmawiajmy o pieniądzach w kulturze

Opublikowano: 06.11.2012r.

POP, czyli porozmawiajmy o pieniądzach. Przedstawiamy kolejną relację z obrad komisji kultury z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku oraz Urzędu Miasta Gdańska i Rumi.

Zapraszamy do lektury serwisu POP w kulturze

Trudno nie zauważyć, że głównym tematem spotkań były zmiany budżetowe w związku z końcem roku i koniecznością przesunięć środków. Ten okres może być najlepszym na weryfikację tego, co udało się zrealizować, jakim kosztem, na czym miasta zaoszczędziły i czy było warto. Z pewnościa refleksje te przyczynią się do lepszego gospodarowania budżetem w przyszłym roku.

http://www.youtube.com/watch?v=-5D8XjOmXsY&feature=youtu.be

Posiedzenie Komisji Kultury w Urzędzie Marszałkowskim, 26.10.2012 r. Jeżeli masz problem z "odpaleniem" filmu, kliknij tutaj.

Październikowe spotkanie Komisji Kultury w Urzędzie Marszałkowskim rozpoczęło się od rozmowy na temat edukacji. Rokrocznie będzie się odbywało Forum Edukacji, które ma na celu rozprawienie się z wynikami egzaminów zewnętrznych - forum ma mieć formę debaty z udziałem osób reprezentujących różne środowiska, odbędą się panele dotyczące tego, na ile ważne są informacje zawarte w wynikach egzaminów, bloki pt.: "uczeń i jego środowisko", "nauczyciel i jego warsztat", "dyrektor i zarządzanie placówką". Pan Marszałek oczekuje, że w efekcie forum uda się sformułować konkretne wnioski i przełożyć je na działania, a na kolejnym forum nastąpi rozliczenie się z tych działań. Ma powstać także Pomorska Rada Oświatowa. Te decyzje wynikają ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, której jednym z elementów jest edukacja. Wszystkie te instytucje, mające wpływ na edukację, powstanie system zapewnienia jakości edukacji. Podczas posiedzeń komisji rozdano także zaproszenia na forum.

Następnie członkowie komisji pochylili się nad Wieloletnią prognozą finansową - druga uchwała budżetowa zakłada zmiany m.in. w planie realizacji zadania związanego z Pomorską Biblioteką Cyfrową - nastąpiło zmniejszenie limitu wydatków do 71 939 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z przetargów. Zmiana nastąpiła także w Bibliotece Cyfrowej w Gdańsku - 160 038 zł. Uruchomiono także budżetową rezerwę celową, ponieważ nastąpiło podniesienie pensji nauczycieli w związku z kartą nauczyciela, plan wydatków zwiększony został w ten sposób o 3 129 401 zł. Poruszono znowu temat Teatru Szekspirowskiego. POL-AQUA - główny wykonawca - przestał wypłacać podwykonawcom. Powodem tego jest proceder zaniżania kosztów budowy przez firmy tylko po to, by wygrać przetarg. W efekcie 2,5 mln zł przechodzi na rok 2013, a budowa Teatru Szekspirowskiego się opóźni.

W dalszej części spotkania przedstawiono projekt uchwały sejmiku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane w zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze woj. pomorskiego. Pan Władysław Zawistowski, dyrektor Departament Kultury, poprosił o poparcie dla tej uchwały. Argumentował, że są to mniejsze projekty, nie ma w tym przypadku podwykonawców, a same prace potrwają kilka miesięcy lub krócej. Władze chcą w ten sposób wykorzystać oszczędności jakie powstały po rozstrzygnięciu przetargów. Padła propozycja 2 dotacji, które są wykonalne w 2012 roku. Zawistowski zaproponował, by dołożyć 56 tys. zł do kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku na niezbędny remont wieży, drugi projekt to renowacja posadzki kościoła św. Andrzeja Apostoła w Garczynie - 43 tys. zł. Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie obie propozycje.

Poruszona została kwestia Stypendiów doktoranckich - w przypadku zwrotu obowiązują odsetki ustawowe - padła propozycja, by były to odsetki jak od zaległości podatkowych (około 14,5 a nie 13%). Komisja również wyraziła jednogłośne poparcie dla projektu.Rozmawiano także o ogólnych sprawach, jak brak w celach strategicznych w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego wyszczególnienia ochrony zabytków - przewodnicząca komisji dodała, że wręcz nie ma mowy o kulturze w tej strategii. Przypomniano jednak, że ochrona zabytków nie jest zadaniem własnym województwa. Podczas spotkania komisji odżył także spór o Memlinga.

Na koniec przewodnicząca komisji poinformowała, że wpłynął wniosek ze strony artystów, iż brakuje miejsc, gdzie można sprzedawać/kupować dzieła sztuki - z inicjatywy przewodniczącej powstanie ankieta mająca na celu zbieranie informacji o tym jakie przychody mają artyści, ile prac sprzedają itp. Ma to mieć na celu merytoryczne wzmocnienie artystów lokalnych, tak abyśmy nie musieli posiłkować się artystami spoza naszego regionu. Być może sam pomysł powstania takiej ankiety jest dobry, jednak nie widzę związku logicznego pomiędzy badaniem ankietowym a poprawą jakości dzieł twórców lokalnych.

http://www.youtube.com/watch?v=22hND6jojfw&feature=youtu.be

Posiedzenie Komisji Kultury w Gdańsku, 23.10.2012 r. Jeżeli masz problem z "odpaleniem" filmu, kliknij tutaj.

Spotkanie rozpoczęło się od opiniowania projektu zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2012-2040. Wprowadza on nowy projekt miękki z zakresu kultury. Jest to międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej "CORNERS", który ma trwać w latach 2014-2018, wkład własny wynosi zaś 796 tys. zł. Celem tego projektu jest umożliwianie nawiązywania nowych kontaktów, inspiracji, wymiany doświadczeń artystycznych. W ramach zmian w budżecie (dwa projektu inwestycyjne - o 100 mln większe zaangażowanie w tym roku) zmniejszone zostało w tym roku zaangażowanie tam, gdzie z różnych przyczyn ono nie mogło być wykorzystane. Budowa Europejskiego Centrum Solidarności - zmniejszenie o 49 mln 600 tys. zł. w związku z przejściowymi problemami wykonawcy. Jeśli chodzi o budowę Teatru Szekspirowskiego - jest rozpisany nowy przetarg. W tym roku zaangażowanie środków na tę budowę zmniejszone jest o 5 mln 194 tys., w roku 2013 te pieniądze będą w budżecie odtworzone.

Padła propozycja, by cześć zaoszczędzonych środków (180 tys. zł) przekazać na zakup Encyklopedii Gdańskiej, 5 tys. zł przekazać Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, a dokładnie filii nr 19. Projekt uchwały i druk zmieniający budżet został przyjęty jednogłośnie.

Opiniowano także kwestię wzniesienia pomnika w hołdzie pomorskim strażakom, którzy zginęli na służbie. Komisja odniosła się pozytywnie do wniosku, zostanie przekazany wniosek do prezydenta o uwzględnienie faktu lokalizacji pomnika na etapie planu zagospodarowania.
Bardzo dużo czasu poświęcono także dyskusji nad wnioskami o zmianach nazw ulic.

Na koniec padła propozycja, by zwrócić się do organizatorów koncertu J. Lo o pisemne wyjaśnienie w związku z medialnymi doniesieniami, jakoby koncert był finansową klapą. Również ten wniosek przyjęto jednogłośnie.

https://www.youtube.com/watch?v=lZ69ycpWgsU

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji w Rumi, 22.10.2012 r. Jeżeli masz problem z "odpaleniem" filmu, kliknij tutaj.

Podczas spotkania w Rumi omawiane był kierunki rozwoju kultury na rok 2013, dużo miejsca poświęcono także planom powstania Centrum Kultury w Rumi.

Obecny na spotkaniu zastępca Burmistrza Miasta Rumia, Marcin Fuchs, przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznych dotyczącej Programu Rozwoju Kultury na lata 2013-2020 7. W ankiecie wzięło udział 286 osób, jednak tylko 180 ankiet było wypełnionych poprawnie (w ankiecie mogły brać udział tylko osoby niepełnoletnie). Na pytanie "czy korzystasz z oferty instytucji kulturalnych?" 143 osób odpowiedziało tak, 43 - nie. Preferowane formy uczestnictwa w kulturze to kino, w następnej kolejności festyny, koncerty, mniej osób wymieniło - wystawy, jeszcze mniej spotkania literackie i poetyckie, najmniej warsztaty. Na pytanie "Co ogranicza udział w zajęciach warsztatowych" padały odpowiedzi: brak interesującej oferty zajęć, wysokie koszty udziału. Wg ankiety mieszkańcy Rumi czerpią informacje o wydarzeniach kulturalnych z prasy lokalnej (125 osób) oraz z Internetu. 83 osoby oceniają ofertę dobrze i bardzo dobrze, 83 osoby ocenia ją przeciętnie, a jedynie wg 2 osób oferta jest zła (14 osób wstrzymało się od głosu). Autorzy ankiety zapytali respondentów także czego brakuje w Rumi. Padły takie propozycje, jak: klub taneczny, sala widowiskowa, zajęcia interaktywne, koncerty jazzowe, spotkania z ludźmi kultury, DKF/pokazy ambitnego kina.

W ożywionej dyskusji padły głosy, że w mieście brakuje scentralizowanego narzędzia promocyjnego, jednego wspólnego miejsca. Marcin Fuchs dodał, że z ankiety wynika, iż zawodzi system informowania ludzi, a sama oferta jest bogata. Brakuje jedynie dużych koncertów - w zimie plener nie wchodzi w grę, a w Rumi brakuje dostatecznie dużej sali.

Tadeusz Pietrzycki, prezes stowarzyszenia Chór Lira, zauważył słusznie, że Centrum Kultury nie powstanie od razu - w strategii należy zatem uwzględnić także czas przed jego powstaniem. Trzeba też zastanowić się nad formą dotarcia do potencjalnych odbiorców. W dyskusji padł także słuszny głos, że Centrum Kultury jest potrzebne, ponieważ wydarzenia kulturalne nie powinny odbywać się w kościołach, ze względu na umożliwienie uczestnictwa osobom innych wyznań.

Jeden z członków komisji dodał, że w roku 1970 w Rumi mieszkało 17 tyś osób, zaś sala w domu kultury miała 350 miejsc. 40 lat później w tym liczącym ponad 40 tyś mieszkańców mieście istnieje sala mieszcząca najwyżej 200 widzów. Padła propozycja, aby rozdzielić w kalendarzu imprez w biuletynie miejskim kulturę od sportu, co nic nie kosztuje, a może wpłynąć na frekwencję.

Członkowie komisji zastanawiali się także, czy duża sala pomiędzy Wejherowem a Gdynią zapewni wszystkie potrzeby mieszkańców i będzie w stanie funkcjonować oraz sama się finansować. Przypomniano, że jest czeka nas ostatnie już rozdanie funduszy europejskich - warto byłoby pozyskać dofinansowanie na Centrum Kultury do 2020 roku. Słusznie zauważono, że współczesny odbiorca stawia wysokie warunki pod uczestnictwo w kulturze - musi być wygodny fotel, klimatyzacja itp., dlatego budowa centrum z pewnością pochłonie duże nakłady finansowe.

Komisja na koniec zagłosowała nad wystosowaniem wniosku intencyjnego do Burmistrza Miasta Rumi o umieszczenie w Programie Kultury budowy Centrum Kultury z salą widowiskową. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Autor

obrazek

Katarzyna Gajewska
(ostatnie artykuły autora)

Kulturoznawczyni z wykształcenia, społeczniczka z zamiłowania.