Jak skutecznie wspierać ukraińskie społeczeństwo obywatelskie

Opublikowano: 29.10.2012r.

Czy organizacje pozarządowe na Ukrainie będą w stanie skutecznie bronić praw i wolności obywatelskich? Jakie są ich słabe i mocne strony? Jak mądrze i skutecznie je wspierać, tak by zachowały swą wiarygodność w środowisku lokalnym i przemawiały wspólnym głosem, słyszalnym na skalę kraju?

Na te pytania próbuje odpowiedzieć analiza eksperta ISP Piotra Kaźmierkiewicza, która powstała w oparciu o badania prowadzone w pięciu regionach Ukrainy.

W warunkach regresu standardów demokratycznych ukraińskie organizacje odgrywają coraz większą rolę, pozwalając obywatelom wyrazić swe przekonania oraz podejmować działania dla rozwiązania problemów lokalnych. Pomoc międzynarodowa może pomóc wzmocnić spontaniczne inicjatywy oraz umożliwić współpracę pomiędzy organizacjami z różnych regionów kraju. Stali beneficjenci pomocy potrzebują wsparcia instytucjonalnego, które winno być udostępnione pod warunkiem pełnej przejrzystości (m.in. poddania się kompleksowemu audytowi). O trwałości inicjatyw społecznych decydować będzie też profesjonalizacja personelu, który potrzebuje szkoleń w zakresie pozyskiwania grantów i zarządzania projektami.

 

Za: isp.org.pl