Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Olga Jankowska
(ostatnie artykuły autora)

Zajmuję się szeroko pojętą tematyką społeczną i kulturalną ...

Piąty numer półrocznika "Ekonomia Społeczna"

Opublikowano: 19.10.2012r.

Można już pobierać piąte, specjalne wydanie półrocznika "Ekonomia Społeczna" – publikację, której podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej.

Półrocznik jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.ekonomiaspoleczna.msap.pl.

W prezentowanym, piątym numerze półrocznika "Ekonomia Społeczna" znalazły się wartościowe i inspirujące teksty pokazujące wielowymiarową relację pomiędzy ekonomią społeczną a procesami rozwojowymi. Niewątpliwą wartością półrocznika, przygotowanego specjalnie z myślą o VI Ogólnopolskich Spotkaniach Ekonomii Społecznej (Kraków, 11-12 października 2012 r.) są również rozważania nad możliwościami systemowego wspierania i budowania siły sektora ekonomii społecznej w Polsce.

Wśród kluczowych pytań stawianych przez Autorów pojawiają się te dotyczące zdolności podmiotów ekonomii społecznej do rozwiązywania złożonych problemów społecznych. Podejmuje je J. Brzozowska-Wabik w artykule „Potencjał spółdzielni w zaspokajaniu niektórych potrzeb państwa i społeczeństwa - wprowadzenie do dyskusji" pokazując rolę i potencjał ruchu spółdzielczego w tym zakresie. Na znaczenie podmiotów ekonomii społecznej wskazują także M. Bohdziewicz-Lulewicz i J. Sutuła analizując rolę, jaką spełniać mogą podmioty ekonomii społecznej w rozwoju wspólnot regionalnych i lokalnych poprzez aktywizację zawodową, dostarczanie usług użyteczności publicznej czy mobilizowanie przewag konkurencyjnych.

 

Za: pozytek.gov.pl