Europejska Karta Społeczna

Opublikowano: 18.10.2012r.

18 października 1961 roku w Turynie uchwalono Europejską Kartę Społeczną - podstawowy dokument Rady Europy, dotyczący praw społeczno-ekonomicznych obywateli.

Obowiązuje od 1965 r. Zapewnia prawa oraz wolności obywatelskie i polityczne bez dyskryminacji ze względu na rasę, kolor i płeć, religię, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne. Karta gwarantuje szereg praw i wolności dotyczących sfery społecznej. Polska ratyfikowała kartę 10 czerwca 1997 r.

Spośród wymienionych zagadnień Polska nie ratyfikowała zobowiązania w zakresie zapewnienia pracowników wynagrodzenia zapewniającego godziwy poziom życia a pozostałe ustalenia nas wiążą (por. Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67). Podpisanie to zobowiązałoby Polskę do określenie minimalnego wynagrodzenia za pełnoetatową pracę na poziomie 66% średniej płacy w kraju. Zobowiązałoby również Państwo Polskie do pomocy socjalnej zapewniającej minimalny poziom wynagrodzenia w celu zapewnienia "godnego życia".

 

Za: wikipedia.org