Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Paweł Jóźwiak
(ostatnie artykuły autora)

Z wykształcenia dziennikarz, z zamiłowania fotograf. Miłośnik górskich wycieczek i zapalony rowerzysta. Nałogowy słuchac...

Media równych szans - konkurs dla NGO

Opublikowano: 18.10.2012r.

Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania ogłasza Konkurs dla organizacji pozarządowych na najlepsze opracowania, dotyczące zasady nie-dyskryminacji oraz promocji różnorodności w środkach masowego przekazu.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:
a) Opracowania (rozumiane jako ekspertyzy, analizy, raporty, badania itp.), dotyczące treści przekazów medialnych w kontekście promocji zasady nie-dyskryminacji i różnorodności.
b) Podręczniki trenerskie i materiały szkoleniowe, znajdujące zastosowanie w uwrażliwianiu przedstawicieli i przedstawicielek mediów na problematykę stereotypów i dyskryminacji.
W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe poprzez zgłoszenie swojego opracowania w jednej z dwóch powyższych kategorii w terminie do 5 listopada 2012 r. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Jury Konkursu, w skład którego wchodzą następujące ekspertki i eksperci:
Agnieszka Graff - doktor nauk społecznych, feministyczna publicystyka i pisarka
Mariusz Kurc - redaktor naczelny dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego LGBT "Replika"
Piotr Pacewicz - publicysta "Gazety Wyborczej", podejmujący tematykę praw człowieka
Aleksandra Różalska - adiunkt w Katedrze Studiów Transatlantyckich i Mediów Masowych UŁ
Marek Sołtys - prezes Towarzystwa Przyjaciół Szalonego Wózkowicza

Nagrodą dla zwycięzców obu kategorii Konkursu jest wydanie opracowania przez Organizatora Konkursu w formie książkowej. Organizator Konkursu zapewni opracowanie graficzne, druk w 1000 egzemplarzy oraz nieodpłatną dystrybucje publikacji wśród mediów, środowisk akademickich oraz organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje na temat prawidłowego zgłaszania opracowań do Konkursu dostępne są w Regulaminie.


Dodatkowe pytania na temat konkursu można kierować na adres:
mediarownychszans@kprm.gov.pl

Projekt "MEDIA RÓWNYCH SZANS" jest współpfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej PROGRESS (2007-2013)

 

Za: rownetraktowanie.gov.pl