Handel ludźmi - nowy raport GRETA

Opublikowano: 09.10.2012r.

Handel ludźmi pozostaje "europejską tragedią". Rada Europy podkreśla utrzymujący się wciąż problem.

Wyniki nowego raportu na temat handlu ludźmi wzywają kraje UE i jej sąsiadów, by "podniosły" problem handlu ludźmi. Drugie roczne sprawozdanie Rady Europy (RE) oraz GRETA (Grupa Ekspertów przeciw Handlowi Ludźmi) określa nowe trendy tego zjawiska.

Raport podkreśla przykłady handlu mężczyznami, kobietami i dziećmi, w konktekście skesualnym i pracy. Sekretarz Generalny Rady Europy, Thorbjøn Jagland powiedział, że handel ludźmi pozostał "Europejską Tragedią" w dzisiejszych czasach. - Wiele ofiar wciąż nie jest właściwie rozpoznanych lub nie otrzymuje potrzebnego wsparcia - powiedział. Dodał też, że - problemy z dochodzeniem i ściganiem oznaczają, że handlarze nie są dostatecznie karani za swoje zbrodnie ". Powiedział również, że to "szokujące łamanie praw człowieka" ma "nie ma miejsca" w dzisiejszej Europie.

Przemawiając w Brukseli podczas prezentacji raportu, Torbjørn Frøysnes, specjalny przedstawiciel sekretarza generalnego, powiedział, że drugi raport GRETA jest "najbardziej znaczącym" raportem tego typu. Stwierdził, że Rada Europy będzie nadal pracować ze społeczeństwem obywatelskim w celu wyeliminowania problemu handlu ludźmi we wszystkich jego formach w Europie i poza nią.

Nicolas Le Coz, Przewodniczący GRETA, powiedział, że podczas gdy 37 krajów europejskich, w tym 22 państw członkowskich UE, ratyfikowało Konwencję Rady Europy w sprawie handlu ludźmi - działania związane z rozwiązaniem problemu handlem ludźmi nie mogą być skuteczne, jeśli pozostawi się je tylko w gestii instytucji rządowych. Dodał również, że wszystkimi formami handlu ludźmi, wewnętrznego lub międzynarodowego trzeba poważnie się zająć, niezależnie od tego, czy jest to związane z przestępczością zorganizowaną.

Chociaż dokładne dane na temat handlu ludźmi, są trudne do uzyskania to według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) około 20 milionów ludzi na całym świecie zostało zmuszonych do jakiejś formy wyzysku.

Raport

 

Za: neurope.eu