1% podatku w roku 2012 - kto dostał najwięcej?

Opublikowano: 08.10.2012r.

Ministerstwo Finansów opublikowało informację o kwotach 1% podatku zebranego przez Organizacje Pożytku Publicznego. Polacy przekazali organizacjom 457 milionów zł. Najwięcej, bo aż 108 milionów zł, podatnicy przekazali Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą".

Od kilku lat najwięcej pieniędzy z 1% podatku zbierają te organizacje, które prowadzą subkonta dla podopiecznych. Liczba subkont ma bezpośrednie przełożenie na wynik kampanii. Najwięcej z 1% podatku zbierają te organizacje, którym udało się zbudować wokół siebie silnie zaangażowaną społeczność. Może ona składać się z regularnych darczyńców, beneficjentów lub ich rodzin, osób związanych z misją organizacji. Kampania 1% nie udaje się tym organizacjom, które podejmują dialog z opinią publiczną tylko raz w roku.

Najmniej aktywną w kwestii przekazywania 1% podatku jest grupa rozliczająca się na formularz PIT 28 i PIT 39. Tylko co czwarty podatnik wnioskuje o przekazanie 1% podatku. Większość kampanii 1% odbywa się w kwietniu z całkowitym pominięciem przedsiębiorców, którzy rozliczają PIT do 30 stycznia.

Kwota przekazywana do organizacji pożytku publicznego z 1% podatku rośnie i stanowi obecnie 71% całości możliwej sumy. Została ona przekazana przez 38% ogółu podatników. 1% podatku dla OPP nie przekazują zatem osoby, które osiągają stosunkowo niższe dochody. Należy pamiętać, że wśród osób, które zazwyczaj nie przekazują 1% podatku są emeryci i renciści, których rozlicza ZUS. Pracownicy, których PIT rozlicza pracodawca, również nie mają możliwości wskazania organizacji, której chcieliby przekazać 1%.

Z badań "1% podatku - komu chcą pomagać Polacy?" przeprowadzonych przez Fundację Anioły Filantropii, we współpracy z Grupą o2 i portalem podatki.biz wynika, że 40% podatników jest przekonanych do przekazania 1% podatku tej samej organizacji, co ostatnim razem. 19% z nich chce co roku wspierać inną organizację, a 41% podejmuje decyzję w ostatniej chwili i nie jest pewne, czy będzie pomagać OPP, której przekazało 1% w roku ubiegłym. Według tych badań podatnicy najchętniej wybierają OPP, które działają w jednym z następujących obszarów: pomoc nieuleczalnie chorym, pomoc niepełnosprawnym lub pomoc zwierzętom. Preferencje dotyczące przekazywania 1% wśród kobiet i mężczyzn różnią się. Kobiety chętniej wspierają dzieci, mężczyźni są wrażliwsi na potrzeby osób starszych i chętniej pomogą tym, którzy znaleźli się nagle w trudnej sytuacji.

Komentarz do raportu Ministerstwa Finansów przygotowali Paweł Bronikowski i Aleksandra Kiełczewska, prezes i wiceprezes Fundacji Anioły Filantropii.

 

Za: kampaniespoleczne.pl