Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Uczestnicy EFNI przyjęli Deklarację Sopocką

Opublikowano: 28.09.2012r.

Ponad 1300 osób z kilkunastu krajów świata, w tym wybitni ekonomiści, liderzy biznesu i naukowcy, wzięło udział w zakończonym 28 września br. II Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie, które zorganizowała PKPP Lewiatan. Uczestnicy spotkania przyjęli Deklarację Sopocką, w której uznali, że Europa potrzebuje większej integracji politycznej i walutowej.

W deklaracji czytamy, że świat idzie do przodu. Europa z pozycji lidera staje się w nim statystą. W odpowiedzi na trwający kryzys gospodarczy decyzje podejmowane są zbyt wolno, a budowane narzędzia nie odpowiadają na wyzwania. Najważniejsze postulaty deklaracji z zeszłego roku nie zostały zrealizowane. Brak efektów i niepewność obywateli powodują utratę zaufania do unijnych instytucji, do polityki, do biznesu i ludzi nawzajem do siebie, utratę solidarności w Europie. Pojawia się zwątpienie w sens i powodzenie Unii Europejskiej i unii walutowej, choć wiadomo, że żadne z europejskich państw samotnie nie będzie w stanie konkurować w globalnym świecie.

- Początkiem i końcem wszystkich europejskich interesów jest silna i zjednoczona Unia Europejska. A naszym obowiązkiem, praca nad projektem europejskim, którego sukces jest dziś przykładem dla świata – powiedział Maciej Witucki, Prezes zarządu Orange Polska, podsumowując sopockie obrady.

W opinii Henryki Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan, Europa potrzebuje szybkiej integracji politycznej, jednolitej polityki zagranicznej oraz włączenia obywatelek i obywateli w projekt europejski. - Bez tego Europa nie tylko nie będzie konkurencyjna ale może się rozpaść – powiedziała Bochniarz.

- Nie ma sprzeczności między efektywnością gospodarki i polityką społeczną. Efektywny model społeczny wymaga pieniędzy, a tych nie ma, gdy gospodarka nie jest konkurencyjna – dodał Jacek Krawiec, Prezes PKN ORLEN.

Uczestnicy Europejskiego Forum Nowych Idei 2012, pragnąc, by Europa nie utraciła swojej szansy, postulują:

Szybkie stworzenie mapy drogowej do integracji politycznej i walutowej Europy. Potrzebujemy konstytucji powiększającej kompetencje Unii i wpływ obywateli. Zwiększenie suwerenności Unii Europejskiej wzmocni naszą pozycję na arenie międzynarodowej.

Integrację konsekwentną – cztery filary Unii: wolny przepływ osób, kapitału, towarów i usług, są niezbywalne – i integrację odważną oraz dobrze przygotowaną w nowych obszarach - fiskalnym, bankowym i monetarnym, na tyle elastyczną, by umożliwić wszystkim członkom przyłączenie się i uniknięcie protekcjonizmu strefy euro wobec krajów, które do niej nie dołączyły.

Prowadzenie jednolitej polityki zagranicznej i stworzenie faktycznego wspólnotowego potencjału wojskowego. Jest to warunkiem pozostania przez Unię jednym z liderów współczesnego świata.

Wraz z przekazaniem części kompetencji państw członkowskich do Unii konieczne jest oparcie europejskiego budżetu na nowych zasadach.

Dziś UE jest postrzegana jako projekt polityków i urzędników. Trzeba prowadzić i wspierać debatę polityczną i społeczną z perspektywy europejskiej, a nie tylko krajowej, by włączać obywatelki i obywateli w projekt europejski.

Wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią większe i pełniejsze zaangażowanie kobiet w życie społeczne i polityczne oraz podejmowanie decyzji gospodarczych.

Odbudowę relacji transatlantyckich oraz zwiększanie znaczenia Europy i jej oddziaływania przez poszerzanie obszarów współpracy politycznej, gospodarczej i społecznej opartej na poszanowaniu niezależności, w krajach rozwijających się.

Uczestnicy EFNI zadeklarowali pełne poparcie i zaangażowanie dla takich decyzji i w te działania. Wezwali rządy państw członkowskich i instytucje Wspólnoty do odważnych, dalekowzrocznych i szybkich działań. Przyszłe pokolenia nie wybaczą nam, jeżeli nie będziemy potrafili odpowiedzieć na wielkie wyzwania dnia dzisiejszego i zmarnujemy wielki projekt, który odziedziczyliśmy po poprzednich pokoleniach – czytamy w deklaracji.

Europejskie Forum Nowych Idei, którego druga edycja odbywa się w Sopocie od 26-28 września 2012 r. to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych, z udziałem wybitnych ekonomistów i innych ekspertów, a także przedstawicieli świata kultury i polityki. Forum jest organizowane przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE miastem Sopot oraz wiodącymi firmami i instytucjami. Partnerami strategicznymi EFNI są Orange, PKN Orlen, PZU, Rzeczpospolita i TVP.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

www. efni.pl