Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Turcja rośnie w siłę, Europa traci atrakcyjność

Opublikowano: 28.09.2012r.

- Turcy stają się coraz bardziej obojętni wobec Europy. Jeszcze kilka lat temu prawie 75 proc. Turków ufało Unii Europejskiej, ostatnio już tylko 40 proc. – powiedziała Aysegul Ildeniz, dyrektorka oddziału Intel Corporation na Turcję, Środkowy Wschód i Afrykę w trakcie sesji plenarnej na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie.

W czasie sesji plenarnej „Turcja i Unia Europejska wobec wspólnych wyzwań w zglobalizowanym świecie” Cevdet Yilmaz, minister rozwoju w rządzie Republiki Turcji ostrzegł, że jeśli Europa będzie się koncentrowała tylko na sobie, to nie odegra globalnej roli we współczesnym świecie. - Europa i Turcja wzajemnie się uzupełniają. Większość krajów europejskich wywodzi się z tradycji chrześcijańskiej, Turcja zaś z islamskiej. Można w tym widzieć źródło konfliktu, ale można też dostrzec szansę na przyszłość – dodał. Jego zdaniem Europie potrzeba więcej energii i otwartości. I dotyczy to także rozmów negocjacyjnych o przystąpieniu Turcji do UE, które się przeciągają. -Europa mnoży przeszkody. Od lat mamy unię celną, a nasi obywatele dalej muszą występować o wizy. To jest dyskryminacja. Jeśli UE nie jest gotowa do rozwiązania tego problemu to trudno będzie się porozumieć w innych sprawach.

Turecki minister podkreślił, że mimo spadku zaufania Turków do Unii Europejskiej, jego kraj nadal chce zostać jej członkiem. Coraz większa nieufność do UE ma związek z kryzysem gospodarczym, który podmywa atrakcyjność Europy. Ale ten stan rzeczy się zmieni. Europa się podźwignie i jej wizerunek w Turcji się poprawi – dodał.

Prof. Zbigniew Brzeziński, doradca Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie przekonywał, że przystąpienie Turcji do Europy atlantyckiej, w sojuszu z USA jest bardzo ważne. Turcy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat udowodnili, że potrafią z powodzeniem zmieniać swój kraj. Są przykładem państwa, które tak jak Japonia, unowocześniło się, dokonało wielkiej transformacji społecznej, gospodarczej nie tracąc swojej tożsamości.

Gunter Verheugen, były wiceprezydent Komisji Europejskiej stwierdził nawet, że Europa bardziej potrzebuje Turcji, niż Turcja Europy. W jego opinii  akcesja Turcji do UE byłaby korzystna dla obu stron i wezwał Komisję Europejską do zniesienia wiz dla Turków.

Jurgen Thumann, prezydent BUSINESSEUROPE oświadczył, że dla biznesu europejskiego Turcja jest bardzo ważnym partnerem i pomostem na Bliski Wschód.

O perspektywach współpracy Polski z Turcją mówili także Ludwik Sobolewski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych i Beata Stelmach, podsekretarz stanu w MSZ. Minister Stelmach wspomniała o możliwości realizacji wspólnych projektów  w energetyce, np. przy wydobyciu gazu łupkowego.

Europejskie Forum Nowych Idei, którego druga edycja odbywa się w Sopocie od 26-28 września 2012 r. to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych, z udziałem wybitnych ekonomistów i innych ekspertów, a także przedstawicieli świata kultury i polityki. Forum jest organizowane przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE miastem Sopot oraz wiodącymi firmami i instytucjami. Partnerami strategicznymi EFNI są Orange, Orlen, PZU, Rzeczpospolita i TVP.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

za www.efni.pl