Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Co zrobić, by za 20 lat Polska znalazła się w gronie G20?

Opublikowano: 28.09.2012r.

Uczestnictwo w G20 nie zapewnia realnej władzy, ale buduje prestiż i umacnia kontakty między przywódcami najważniejszych państw globu. Polska nie należy do tego grona, choć jest jedną z kluczowych gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Jak może dołączyć do elitarnego klubu? Takie pytanie postawiliśmy przedstawicielom rządu i biznesu w debacie podczas EFNI.

 

Beata Stelmach, podsekretarz stanu w MSZ przekonywała, że Polska musi być obecna w miejscach, gdzie są podejmowane decyzje. A jednym z nich jest G20. Wielu uczestników debaty zwracało jednak uwagę, że udział w tej grupie nie ma zasadniczego znaczenia. Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Gospodarczej przy premierze diagnozował, że obecność w G20 z biznesowego punktu widzenia i uznał ją za mało znacząca. Uczestnictwo w tym gremium nie zwiększy – jego zdaniem – roli naszego kraju. Podsekretarz stanu w MF Maciej Grabowski zwracał natomiast uwagę, że musimy pamiętać o innych gremiach, często mniej nieformalnych, w których zapadają ważne decyzje. Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU S.A. również mówił o konieczności zastanowienia w jakich strukturach czy gremiach decyzje będą podejmowane decyzje za np. 10 lat. I nie musi to być właśnie G20. Podobnie na rolę G20 patrzy Sławomir S. Sikora, prezes zarządu banku Citi Handlowy. Według niego G20 jest instytucją, która jest dowodem, że światowa gospodarka nie jest kontrolowana wyłącznie przez np. G7. Organizacja ta nie ma jednak przełożenia na biznes. Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu zwracał natomiast uwagę na realność dołączonia Polski do G20. Uwzględniając cykle koniunkturalne, by osiągnąć wymagany poziom, Polska musiałaby notować 7% wzrostu rocznie. Powodzenie takiego założenia jest jednak dosyć wątpliwe – podsumował Jankowiak.

Druga część dyskusji skoncentrowała się wokół poszukiwania rekomendacji dla Polski jak zachowywać się w czasie panujacego kryzysu. Jan K. Bielecki przekonywał, że głównym kierunkiem, który powinniśmy utrzymać jest postawienie na demokratyczny kapitalizm. Aby dokonać przebudowy potrzebne jest również działanie systemowe i uzyskanie społecznego zrozumienia oraz akceptacji dla podejmowanych działań. A często są one bardzo dotkliwe, jak np. obniżenie wynagrodzeń w Grecji czy na Łotwie o 30%. Janusz Jankowiak przekonywał natomiast, że kraje silne gospodarczo powinny zaakceptować przez jakiś czas częściową utratę swojej konkurencyjność na rzecz krajów słabszych. Kluczowym zadaniem jest również utrzymanie stałego rozwoju. Zdaniem Jankowiaka trzeba budować politykę gospodarczą „antycykliczną”, wstrzymać horyzont wejścia do euro na około 10 lat oraz wydawać środki z UE na inwestycje poprawiające konkurecyjność.

Sławomir S. Sikora ostrzegał, że Polska przewaga konkurencyjna budowana jest na taniej sile roboczej, a ona z czasem się skończy. Zmiana taka może być powodem recesji. Prezes skupił się jednak na rekomendacjach antykryzysowych dla sektora bankowego. Uznał, że trzeba opierać instytucje finansowe o silny kapitał i silny nadzór. Starać się pilnować polski sektor bankowy, by nie popełnił błędów, które za granicą pogrążyły często całe gospodarki. Dużą większą rolę musi również odbrywać etyka, która jest samym w sobie regulatorem szeregu działań.

Andrzej Klesyk zachęcał aby wykorzystywać z determinacją wszystkie nadażające się możliwości i wyznaczać sobie ambitne cele, które motywują do działnia. Potrzebne są równiez dobre regulacje dla rynków finansowych, wstrzymanie się z przyjmowaniem euro oraz nastawienie na inwestycje zagraniczne. Beata Stelmach zachęcała także aby polskie firmy myślały o ekspansji i prowadzeniu inwestycji zagranicznych.

Maciej Grabowski nazwał także o unikalną cechę, którą Polska dysponuje w kryzysie. Przecież nasz kraj – jak mówił Grabowski – przeżył podobny, ogromny kryzys 20 lat temu i teraz jest nam poprostu łatwiej zaakceptować takie załamanie. Jesteśmy przygotowani i zahartowani, wiemy, że nic nie ma za darmo. Mamy również lepszą zdolność adaptacyjności. I to również jest nasz wielki kapitał w czasie kryzysu.

W debacie udział wzięli:

strona rządowa: Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze RP, Maciej Grabowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Beata Stelmach, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

strona biznesu: Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, Andrzej Klesyk, prezes Zarządu PZU S.A., Sławomir S. Sikora, prezes Zarządu Citi Handlowy

Debatę prowadził red. Piotr Kraśko. Partnerem debaty był bank Citi Handlowy

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Europejskie Forum Nowych Idei, którego druga edycja odbywa się w Sopocie od 26-28 września 2012 r. to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych, z udziałem wybitnych ekonomistów i innych ekspertów, a także przedstawicieli świata kultury i polityki. Forum jest organizowane przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, miastem Sopot oraz wiodącymi firmami i instytucjami. Partnerami strategicznymi EFNI są Orange, Orlen, PZU, Rzeczpospolita i TVP.

za www.efni.pl