Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Unia Europejska- scenariusze przyszłosci

Opublikowano: 28.09.2012r.

Unia Europejska to organizm, który zapewnił Europie bezprecedensowy okres pokoju i dobrobytu.

Powinna być powodem do dumy i szczęścia kolejnych pokoleń Europejczyków. Tymczasem na naszych oczach rozgrywa się proces całkowicie odwrotny, społeczeństwa odwracają się od idei integracji, a solidarność europejska, będąca podstawą budowy tego organizmu, zdaje się zanikać - mówili uczestnicy sesji Unia Europejska - scenariusze przyszłości.

Likwidacja strefy euro, utrzymanie status quo czy Unia Europejska jako federacja? O możliwych scenariuszach dla Unii rozmawiali eksperci w trakcie Europejskiego Forum Nowych Idei.

- Europa już się rozpadła, już nie ma Unii. Są tylko członkowie, którzy negocjują swoje interesy narodowe. Czy Unia może się znów połączyć i dojść do porozumienia? Interesy poszczególnych krajów są różnorodne i często sprzeczne, będzie to więc zadanie niezwykle trudne. Proces ten trwa już od lat - stwierdził George Friedman. - Federacja jest koncepcją długoterminową. Czy kraje, również te, które długo walczyły o swoją niepodległość będą w stanie zrezygnować z suwerenności na rzecz Unii Europejskiej? Czy ktoś w Polsce, w Europie, umarłby za Unię albo za euro? - zapytał. Friedman ostatecznie stwierdził jednak, że zapewne Unia Europejska przetrwa, ale nie będzie już tak sprawna i skuteczna jak kiedyś.

Nadia Arbatova powiedziała jak widzi Unię Europejską Rosja. - Kryzys UE głęboko wpłynął na Rosję. Ekonomiści rosyjscy zastanawiają się jak zmieni się gospodarka; uważają, że potencjał Unii się wyczerpał. Twierdzą, że centrum gospodarcze przesuwa się w stronę Azji i mówią o powstaniu unii euroazjatyckiej.

- Na przestrzeni lat zapomniano o tym, że Unia nie powstała dla waluty euro, ale po to, by zebrać siły, by zapobiec kolejnej wojnie na kontynencie. Przez okres 60 lat na kontynencie jest pokój i jest to bez wątpienia zasługa Unii - zauważył Adam Rotfeld. - Jeśli chodzi zaś o porównania z innymi federacjami nie porównujmy UE z krajami takimi jak Niemcy, Rosja czy USA. Europa składa się bowiem z krajów dla których tożsamość narodowa jest niebywale istotnym składnikiem - dodał.

- Mówimy o kryzysie Unii i euro, choć euro warte jest dziś więcej niż dolar, a gdy wprowadzano europejską walutę relacja wynosiła 1:1. Nasz kryzys rzuca się jednak w oczy, bo Unii brakuje jedności. Nad tym musimy pracować - podsumował Henri Malosse.

Mówiąc o Unii Europejskiej rozmawiajmy nie tylko o kryzysie. Mówmy o tym jak może nas on zmotywować do stworzenia czegoś lepszego. Kolejny warunek dla poprawy funkcjonowania UE to budowanie jedności: społecznej, gospodarczej i politycznej.

Dyskusję prowadziła Sylvie Kauffmann, dyrektor wydawniczy „Le Monde", w dyskusji udział wzięli:
Nadia Arbatova, politolog, dyrektor Departamentu Europejskich Studiów Politycznych Rosyjskiej Akademii Nauk, George Friedman, prezes Stratfor, USA; Bahadir Kaleagasi, koordynator międzynarodowy TÜSİAD, prezydent Instytutu Bosphorus, Turcja; Henri Malosse, przewodniczący Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), Francja; Adam D. Rotfeld, współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, Aleksander Smolar, prezes Fundacji Batorego.

Partnerem panelu był Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny.

Europejskie Forum Nowych Idei, którego druga edycja odbywa się w Sopocie od 26-28 września 2012 r. to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych, z udziałem wybitnych ekonomistów i innych ekspertów, a także przedstawicieli świata kultury i polityki. Forum jest organizowane przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, miastem Sopot oraz wiodącymi firmami i instytucjami. Partnerami strategicznymi EFNI są Orange, Orlen, PZU, Rzeczpospolita i TVP.

za www.efni.pl