Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Jeżeli nie działasz w CSR to wypadasz z gry

Opublikowano: 28.09.2012r.

Jeżeli nie działasz w CSR to wypadasz z gry. Odpowiedzialność społeczna firm to nie jest jakaś ekstrawagancja, poryw serca, chęć przypodobania się, czy listek figowy, który ma coś maskować, ale twarda konieczność biznesowa - podkreślali uczestnicy panelu „CSR =listek figowy?, który odbył się w ramach EFNI.

Brali w nim udział przedstawiciele biznesu i organizacji pozarządowych. Ludwik Sobolewski, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie stwierdził, że CSR nie wynika ze szlachetności przedsiębiorców. Głównym motorem do podejmowania takiej działalności przez firmy jest presja ze strony inwestorów, którzy chcą wkładać pieniądze w przedsięwzięcia, które dają gwarancje bezpieczeństwa. Z najnowszych badań wynika, że aż 53 proc. globalnych korporacji zamierza, w ciągu najbliższych trzech lat, zwiększyć wydatki na CSR, a tylko kilka procent myśli o ich redukcji.

Janusz Górski, prezes firmy Schenker oświadczył wręcz, że jeżeli firma nie działa w CSR to wypada z gry. Jego przedsiębiorstwo już 12 lat temu opracowało kodeks pracowniczy, w którym zebrano zasady dotyczące, np. zatrudniania członków rodziny. W kolejnych latach rozwijano relacje ze społecznościami w regionach Polski, gdzie Schenker jest obecny. Przedstawiciel organizacji pozarządowych Edward E.Clark, prezydent The Wildlife Center of Virginia zwrócił uwagę na to, że CSR nie jest darem biznesu dla społeczeństwa. To raczej wzajemne relacje firm ze społeczeństwem. CSR powinien stać się nie tylko w Europie, ale na całym świecie podstawowym standardem, zbiorem norm i zasad, które biznes nakłada na siebie.

Zbigniew Bochniarz, sekretarz generalny World Academy of Art&Science postawił tezę, że CSR jest jedną, chociaż nie jedyną drogą naprawy kapitalizmu. To długofalowa inwestycja w relacje z klientami, którzy mają większe zaufanie do firm, które produkują ekologiczne produkty, czy nie zanieczyszczają środowiska. Jego zdaniem CSR to tylko jeden z elementów działalności firm. Równie ważny jest również ruch na rzecz budowania odpowiedzialności za środowisko, wspólnych wartości.
Jose Carnero, założyciel i prezes fundacji Uno Entre Cien Mil dodał, że nie chodzi o samą terminologię, ale wypracowanie dobrych praktyk w zakresie CSR. U podstaw tej działalności leży bowiem dobrowolny akt firmy.

Jorge Gimeno, prezes zarządu fundacji Duende przestrzegł, że część firm inwestuje w CSR przede wszystkim dlatego, że traktuje go jako działalność PR. Dodał, że szkoda, że ten termin nie jest jeszcze znany w większości małych i średnich przedsiębiorstw.

Patronem debaty była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Europejskie Forum Nowych Idei, którego druga edycja odbywa się w Sopocie od 26-28 września 2012 r. to międzynarodowy kongres środowisk biznesowych, z udziałem wybitnych ekonomistów i innych ekspertów, a także przedstawicieli świata kultury i polityki. Forum jest organizowane przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE miastem Sopot oraz wiodącymi firmami i instytucjami. Partnerami strategicznymi EFNI są Orange, Orlen, PZU, Rzeczpospolita i TVP.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

za: www.efni.pl