Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Jakub Woźniak
(ostatnie artykuły autora)

Jestem człowiekiem, który ma wiele zainteresowań. Fotografia, dziennikarstwo i aktorstwo są dziedzinami, które staram ...

Pozytywnie o transporcie na EURO

Opublikowano: 28.06.2012r.

Wyniki badań satysfakcji zagranicznych kibiców pokazujš, iż funkcjonowanie transportu publicznego podczas Euro 2012 pozytywnie ocenia aż 77 proc. z nich. Wszystko za sprawš dodatkowych połšczeń i usług, wprowadzonych w tym okresie.

 

 
Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, na pozytywny odbiór polskiego transportu publicznego bez wštpienia wpłynęły udogodnienia wprowadzone przez kolej, m.in. dodatkowe składy i nowe rozkłady jazdy. – „W dni meczowe kursujš dwa pocišgi do Pragi i jeden do Brna, w zależnoœci od zapotrzebowania jeden lub dwa do Moskwy i jeden do Zagrzebia” – wylicza Szymon Konop, koordynator obsługi transportowej w spółce PL.2012.
 
Co więcej, jeœli chodzi o obsługę pasażerów, na czas turnieju kolej przyjęła zasady obowišzujšce dotychczas w… korporacjach taksówkowych. – „Celowo opóŸniane sš odjazdy pocišgów, tak aby mogli z nich skorzystać wszyscy kibice po meczu. Przykładem jest pocišg z Warszawy do Jeleniej Góry, który czekał na Dworcu Centralnym 30 minut, czy z Krakowa do Kołobrzegu, który wyjechał póŸniej w trasę o 35 minut tylko dlatego, że czekał, aż wsišdš do niego wszyscy kibice” – tłumaczy Michał Jankowski z PL. 2012.
 
To nie jedyne udogodnienia, jakie wprowadziła kolej. Gdy tylko okazuje się, że wszyscy kibice nie mieszczš się w pocišgu, od razu dostawiane sš nowe wagony. Tak się stało po jednym z meczów Gdańsku, po którym skład pocišgu do Krakowa-Płaszowa powiększono aż o pięć wagonów.
 
Zdarza się nawet, że gdy tylko zachodzi taka potrzeba, zmieniana jest… trasa pocišgu. – „10 czerwca po meczu Irlandia – Chorwacja pocišg z Poznania do Gniezna wydłużył swojš trasę do Torunia. Okazało się bowiem, że podróżuje nim wielu Irlandczyków zakwaterowanych właœnie w mieœcie Kopernika” – mówi Szymon Konop.
 
Ponadto, na każdym dworcu głównym w miastach gospodarzach znajdujš się nawet dwa całe składy rezerwowe. Nie majš one z góry wytyczonej trasy – jest ona ustalana w zależnoœci od potrzeb kibiców. W efekcie w pierwszym tygodniu Euro 2012 łšczna liczba połšczeń kolejowych do miast gospodarzy i Krakowa wyniosła 3334, z czego tylko 14,8 proc. pocišgów miało opóŸnienie.

Ÿródło: Nowy Obywatel