Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Tomasz Wilary
(ostatnie artykuły autora)

Redaktor serwisu Gazeta Świętojańska i działu muzycznego WielkiegoMiasta Były wykładowca filozofii na Uniwersytecie Trz...

Powstaną banki komunalne?

Opublikowano: 26.06.2012r.

Samorzšdowcy coraz częœciej postulujš powołanie banku komunalnego. Udzielałby on lokalnym społecznoœciom kredytów na zasadach bardziej dogodnych niż banki komercyjne.

 

 
Jak informuje „Portal Samorzšdowy”, bank komunalny funkcjonował w Polsce już przed wojnš, a obecnie tego typu instytucje z powodzeniem działajš m.in. w Niemczech i państwach skandynawskich.
 
Zdaniem posła Józefa Rojka, przykładem dobrze prosperujšcego banku komunalnego może być taki podmiot w Norwegii, którego kapitał w 80 proc. składa się z pieniędzy Skarbu Państwa, a w pozostałych 20 proc. z pieniędzy samorzšdów lokalnych. Samorzšdy mogš uzyskać w nim pożyczki czy kredyty o œrednio 50 proc. taniej niż w bankach komercyjnych oraz nie wymaga się od nich żadnych zabezpieczeń. Dodatkowym atutem banku komunalnego w Norwegii jest również dłuższy termin spłaty, który może sięgnšć nawet 20 czy 30 lat. – „Stworzenie w Polsce banku komunalnego bez wštpienia przyniesie samorzšdom wiele korzyœci” – przekonuje poseł Józef Rojek, pytajšc jednoczeœnie w interpelacji poselskiej, czy minister finansów podejmie działania zmierzajšce do utworzenia banku komunalnego.
 
W styczniu Zgromadzenie Ogólne Zwišzku Powiatów Polskich zarekomendowało prowadzenie prac nad projektem powołania banku komunalnego.

Ÿródło: Nowy Obywatel