Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Wojtek Owczarz
(ostatnie artykuły autora)

Rocznik 91. Kocham sport i podróże. Cenię sobie punktualność i bezkompromisowość. Moim marzeniem jest podróż dookoła świ...

Banana Fairtrade

Opublikowano: 26.06.2012r.

Super- i hipermarkety sš głównymi graczami w łańcuchu dostaw owoców tropikalnych. Czerpiš z ich sprzedaży ogromne zyski, ponieważ nadużywajš swojej pozycji rynkowej i płacš niskie ceny dostawcom owoców. Trwa kampania na rzecz zmiany tego stanu rzeczy.

 

Organizacje Banana Link, Peuples Solidaires, BanaFair i NaZemi prowadzš kampanię na rzecz sprawiedliwego i zrównoważonego łańcucha dostaw bananów i ananasów MakeFruit Fair! Ma ona na celu przekonanie europarlamentarzystów i europarlamentarzystek do stworzenia regulacji uniemożliwiajšcych supermarketom dalsze nadużywanie swojej siły rynkowej. Obecna sytuacja wywiera bardzo negatywny wpływ na pracowników, drobnych farmerów oraz całe społecznoœci w krajach Globalnego Południa. Co to oznacza dla setek tysięcy robotników z Ameryki Łacińskiej i Afryki? Nieprzestrzeganie podstawowych praw człowieka. Zarobki, które nie pozwalajš im wyżywić rodzin i zagwarantować zaspokojenia podstawowych potrzeb gospodarstwa domowego. Trudne warunki pracy. Brak odpowiednich standardów w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, w tym narażenie na kontakt z toksycznymi produktami chemii rolnej, praca w skażonym i zdewastowanym œrodowisku. Cierpiš też drobni farmerzy, którzy, gdy otrzymywane zarobki nie sš w stanie pokryć nawet kosztów produkcji, nierzadko zmuszeni sš do całkowitego wycofywania się z dotychczasowej działalnoœci.
 
MakeFruit Fair! nawołuje do zrewidowania ustawy dotyczšcej ochrony konkurencji, w celu ograniczenia niszczycielskich konsekwencji nierównowagi sił na całej długoœci łańcucha dostaw. Aby tego dokonać potrzebna jest Twoja pomoc! Wystarczy, że podpiszesz petycję! Oto jej polskie tłumaczenie:
 
Cieszę się, że Komisja Europejska dšży do wprowadzenia lepszych praktyk rynkowych wœród sprzedawców detalicznych, jednak bardzo zależy mi na tym, aby tworzony obecnie kodeks postępowania:
 
•  objšł także zamorskich i niebezpoœrednich dostawców, aby zapewnić im możliwoœć wnoszenia skarg dotyczšcych postępowania supermarketów do europejskich organów egzekucyjnych;
 
•  został poprawnie wdrożony oraz podlegał niezależnej i regularnej kontroli dzięki ustanowieniu instytucji rzecznika lub innego stosownego organu.
 
Apeluję także do Komisji Europejskiej o wszczęcie całoœciowej rewizji ustawy dotyczšcej ochrony konkurencji, co jest niezbędne, aby ograniczyć druzgocšce konsekwencje nieuregulowanej działalnoœci supermarketów dla pracowników i pracownic z krajów Globalnego Południa, gdzie uprawiane sš owoce.
 Tylko zmierzenie się z problemem siły rynkowej supermarketów wraz z jednoczesnš próbš ulepszenia ich praktyk handlowych stanowi skuteczny sposób na stworzenie sprawiedliwego łańcucha dostaw, który przeniesie korzyœci robotnikom, drobnym rolnikom i ich społecznoœciom.
 
Petycja znajduje się na stronie http://stopsupermarkets.makefruitfair.org.uk

_______
 Za: http://zig.eco.pl/

Ÿródło: Nowy Obywatel