Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Przemoc domowa: nikt nie jest bardziej winny

Opublikowano: 18.06.2012r.

Co dziesiąty badany przez CBOS mężczyzna twierdzi, że doświadczył przemocy ze strony partnerki. Podobną deklarację składa niemal tyle samo kobiet (11 proc.) - takie są wyniki sondażu na temat przemocy w polskich domach.

 


Zdaniem autorów badania kobiety jednak częściej przyznają, że były bite wielokrotnie. Częściej niż co czwarty Polak (28%) deklaruje, że zna osobiście lub z widzenia kobiety bite przez partnerów, zaś co trzecia kobieta (32%) deklaruje, że zna kobiety bite przez mężów.

CBOS, prezentując wyniki sondażu zwraca uwagę na fakt, że wizerunek sprawcy i ofiary nie jest klarowny. Ponad połowa badanych uderzonych przez partnera (59%) deklaruje, że również używała przemocy. Natomiast dwie piąte badanych, którzy doświadczyli przemocy ze strony partnera (41%) nigdy nie zareagowało w ten sam sposób.Z drugiej strony wśród badanych, którzy nigdy nie zetknęli się z agresją partnera, tylko pięciu na stu (5%) przyznaje, że sami uderzyli kiedyś męża lub żonę.

Szczególną formą przemocy domowej jest ta zadawana przez dzieci. Tylko nieliczni rodzice (2%) przyznają, że byli kiedyś uderzeni przez swoje dorastające lub dorosłe dziecko (16-letnie lub starsze). 

źródło: CBOS