Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Pod presją czy swobodnie. Kto bardziej skuteczny?

Opublikowano: 18.06.2012r.

Dlaczego niektórym wytrwałość i skuteczność przychodzi łatwiej w warunkach większej autonomii, a innym pod presją?


Według Juliusa Kuhla różnimy się między sobą siłą woli – sprawnością mechanizmów kontroli działania. Osoby o większej sile woli są zorientowane na działanie: sprawnie przechodzą od kreatywnej burzy mózgów do wcielania swoich pomysłów w życie, lepiej też radzą sobie z emocjami. Te umiejętności rzadko przejawiają osoby zorientowane na stan, którym potrzebne są wskazówki i ramy czasowe, by mogły działać.

Romana Kadzikowska-Wrzosek z SWPS w Sopocie zbadała, jaki wpływ na wytrwałość i skuteczność działania ma siła woli oraz kontekst sytuacyjny wzbudzający poczucie autonomii lub stwarzający presję. Okazało się, że kontekst sytuacyjny miał niewielki wpływ na osoby zorientowane na działanie, choć działały one najskuteczniej w sytuacji wzmocnionej autonomii. Osoby zorientowane na stan źle radziły sobie w sytuacji zwiększającej autonomię, a skutecznie i wytrwale funkcjonowały pod presją, która jednak wpływała negatywnie na wiele aspektów ich życia.

Artykuł opublikowano w „Rocznikach Psychologicznych” (2011, t. XIV, nr 2, s. 159–187).