Tożsamość Gdyni:Michał Graban

Opublikowano: 21.04.2012r.

Trzeci odcinek tożsamościowego serialu.

17 lutego, w siedzibie Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej, odbyła się VII Konferencja Tożsamość kulturowo - cywilizacyjna Gdyni. Zaprezentujemy wszystkie odczyty i prezentacje, a dodatkowo mamy od organizatorów dla Czytelników szósty numet Zeszytów gdyńskich, który zawiera zapis VI Konferencji. Wystarczy wysłać mejla na adres: gazeta@razem.pl.

Dziś wystąpienie mgra Michała Grabana pt. Od miasta pracy do miasta zabawy – przemiany gdyńskiej tożsamości.

Zobacz także: [Wideo] Korzenie Gdyni: VI konferencja pt. Tożsamość kulturowo - cywilizacyjna Gdyni

http://www.youtube.com/watch?v=JLxHC2mVWXs&feature=plcp&context=C4e5654aVDvjVQa1PpcFP2N6Nsv0P1SkxFCl-8gQakswJ7LdgzFyg=

Tożsamość Gdyni: Michał Graban Jeżeli masz problem z "odpaleniem" filmu, kliknij tutaj.

Konferencja Tożsamość kulturowo - cywilizacyjna Gdyni to konferencja naukowa organizowana od 2005 r., pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni przez Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej, w rocznicę nadania Gdyni praw miejskich. Celem przedsięwzięcia jest inspirowanie badań i upowszechnianie prac związanych z różnymi aspektami kształtującymi tożsamość i przemiany cywilizacyjne, dokonujące się w społeczności gdyńskiej. W tym zakresie, w lutym każdego roku, specjaliści z różnych dyscyplin naukowych próbują odpowiedzieć na pytania dotyczące dziedzictwa przeszłości tj skąd społeczność gdyńska się wywodzi, jakie dziedziczy wartości i jak je pielęgnuje. Jakimi charakteryzuje się cechami życia zawodowego, społecznego czy politycznego obecnie, jakie ceni wartości oraz jak je urzeczywistnia we współczesnym życiu. Wreszcie jak podchodzi do wyzwań przyszłości poprzez ujawniane dążenia i aspiracje, widoczne w procesach zachodzącej globalizacji, które z jednej strony prowadzą do pewnych standaryzacji, zaś z drugiej do ujawniania, a nawet wzmacniania swoistej różnorodności czy odrębności. Właśnie problematyka unifikacji i dywersyfikacji współczesnego życia kulturowo-cywilizacyjnego, zachęca do pytania o gdyńską tożsamość, system wartości czy stosunek gdynian do zachodzących zmian, dla znalezienia formuły koegzystencji tych krzyżujących się tendencji. Zaprezentowane na konferencji opracowania, co roku publikowane są w Zeszytach Gdyńskich.