Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Krystian Mielczarski
(ostatnie artykuły autora)

Autor jest długoletnim mieszkańcem Orłowa a jednocześnie przewodnikiem turystycznym po Gdyni, Gdańsku i Sopocie, laureat...

Tożsamość Gdyni: Miron Kłusak

Opublikowano: 06.03.2012r.

Pierwszy odcinek tożsamościowego serialu.

17 lutego, w siedzibie Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej, odbyła się VII Konferencja Tożsamość kulturowo - cywilizacyjna Gdyni. Zaprezentujemy wszystkie odczyty i prezentacje, a dodatkowo mamy od organizatorów dla Czytelników szósty numet Zeszytów gdyńskich, który zawiera zapis VI Konferencji. Wystarczy wysłać mejla na adres: gazeta@razem.pl

Rozpoczynamy od wystąpienia prof. dra hab. Mirona Kłusaka pt. Obywatel wobec wizji miasta XXI wieku.

Zobacz także: [Wideo] Korzenie Gdyni: VI konferencja pt. Tożsamość kulturowo - cywilizacyjna Gdyni

 

http://www.youtube.com/watch?v=M_2tK2bXKM0

Tożsamość Gdyni: Miron Kłusak Jeżeli masz problem z "odpaleniem" filmu, kliknij tutaj.

Konferencja Tożsamość kulturowo - cywilizacyjna Gdyni to konferencja naukowa organizowana od 2005 r., pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni przez Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej, w rocznicę nadania Gdyni praw miejskich. Celem przedsięwzięcia jest inspirowanie badań i upowszechnianie prac związanych z różnymi aspektami kształtującymi tożsamość i przemiany cywilizacyjne, dokonujące się w społeczności gdyńskiej. W tym zakresie, w lutym każdego roku, specjaliści z różnych dyscyplin naukowych próbują odpowiedzieć na pytania dotyczące dziedzictwa przeszłości tj skąd społeczność gdyńska się wywodzi, jakie dziedziczy wartości i jak je pielęgnuje. Jakimi charakteryzuje się cechami życia zawodowego, społecznego czy politycznego obecnie, jakie ceni wartości oraz jak je urzeczywistnia we współczesnym życiu. Wreszcie jak podchodzi do wyzwań przyszłości poprzez ujawniane dążenia i aspiracje, widoczne w procesach zachodzącej globalizacji, które z jednej strony prowadzą do pewnych standaryzacji, zaś z drugiej do ujawniania, a nawet wzmacniania swoistej różnorodności czy odrębności. Właśnie problematyka unifikacji i dywersyfikacji współczesnego życia kulturowo-cywilizacyjnego, zachęca do pytania o gdyńską tożsamość, system wartości czy stosunek gdynian do zachodzących zmian, dla znalezienia formuły koegzystencji tych krzyżujących się tendencji. Zaprezentowane na konferencji opracowania, co roku publikowane są w Zeszytach Gdyńskich.