Świętojańskie wideo

Teatr na nowe czasy: Komuna//Warszawa, Paradise Now? Remix Living Theatre

Wiedżmin w Teatrze Muzycznym w Gdyni: fragment próby medialnej

Śpiewający Aktorzy 2017: Katarzyna Kurdej, Dziwny jest ten świat

Barbara Krafftówna W Gdańsku

Notre Dame de Paris w Teatrze Muzycznym w Gdyni: Czas katedr
Nasz autor

obrazek

Paweł Jóźwiak
(ostatnie artykuły autora)

Z wykształcenia dziennikarz, z zamiłowania fotograf. Miłośnik górskich wycieczek i zapalony rowerzysta. Nałogowy słuchac...

Horała pyta Szczurka o Eko Dolinę

Opublikowano: 26.02.2012r.

Radny do Prezydenta miasta.

Czy EkoDolina respektuje prawo?

Dotarły do mnie informacje od mieszkańców, iż spółka Eko Dolina nie respektuje w swojej działalności postanowień sądów, wstrzymujących użytkowanie kwatery B-2. Jest dla mnie rzeczą niewyobrażalną by spółka komunalna celowo łamała prawo. Mam nadzieję że mamy tu do czynienia z jakimś poważnym nieporozumieniem. Aby wyjaśnić sprawę, złożyłem na ten temat na ostatniej sesji interpelację do prezydenta miasta – informuje radny Marcin Horała.

Poniżej treść interpelacji:


Szanowny Panie Prezydencie,


Postanowieniem z dnia 3 stycznia 2012r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie sygn. akt IV SA/Wa 1636/11 wstrzymał wykonanie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 22 lutego 2011r. nr DROŚ.S.7650-22/10/11 w całości. Decyzja udzielała pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów przez „Eko Dolinę” spółkę z o.o. w Łężycach k/ Gdyni ( kwatera B2).

Postanowieniem z dnia 27 października 2011r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku sprawie sygn. akt II SA/Gd 622/11 uchylił decyzję nr 3562/08 z 12 stycznia 2009r w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację kwatery B2 i określił, że nie może być ona wykonana.

Tymczasem relacje mieszkańców, jak również deklaracje władz spółki Eko Dolina, wskazuję iż instalacja-kwatera B2 jest nadal użytkowana, wbrew przywołanym postanowieniom sądów.

W związku z powyższym proszę o informację, czy faktycznie instalacja w kwaterze B-2 jest użytkowana wbrew obowiązujących postanowień sądów? Jeżeli tak proszę o niezwłoczne podjęcie działań z wykorzystaniem uprawnień właścicielskich miasta, mających na celu wyegzekwowanie realizacji ww. postanowień sądów przez spółkę Eko Dolina S.A.Z poważaniem

(-) Marcin Horała

radny